Relasjoner

Vis relasjoner med
der kildebegrep har
Støtter trunkering foran og bak med %.
og målbegrep
Støtter trunkering foran og bak med %.

Viser 200 av 46926 relasjoner:
Kildebegrep Relasjon Målbegrep Sist endret
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 798.40069 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «statistiske metoder» suggested WDNO: T1--011 «Systemer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «sosialisme» suggested WDNO: 306.345 «Sosialisme» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «solenergi» suggested WDNO: 343.0928 «Solenergi» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «informasjonssystemer» suggested WDNO: 004 «Informatikk» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «gass» suggested WDNO: 363.63 «Gass» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «lærere» suggested WDNO: 371.4046 «Læreres rolle i veiledning og rådgivning» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 206.5 «Organisasjoner og organisering» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «gruppelivsforsikring» suggested WDNO: 368.41 «Yrkesskadeforsikring (bedriftsulykkesforsikring)» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 355.134092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 155.6443 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 362.1068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «miljøvern» suggested WDNO: 344.046 «Miljøvern» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «verdipapirhandel» suggested WDNO: 332.65 «Internasjonal verdipapirhandel» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: T1--0835 «Unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «radio» suggested WDNO: 302.2344 «Radio» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «undervisning» suggested WDNO: 232.954 «Undervisning» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «yrkesskadeforsikring» suggested WDNO: 344.021 «Yrkesskadeforsikring (bedriftsulykkeforsikring)» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «undervisning» suggested WDNO: 370.15 «Pedagogisk psykologi» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 296.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «Antarktis» suggested WDNO: T2--989 «Antarktis» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «idrett» suggested WDNO: 363.14 «Ulykkesrisiko innen idrett og fritidsaktiviteter» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «ansvar» suggested WDNO: 352.35 «Internkontroll» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «landtransport» suggested WDNO: 629.049 «Landtransportteknikk» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 791.44092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «sosiale verdier» suggested WDNO: 303.372 «Trossystemer og skikker» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 305.4092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 791.43092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «blasfemi» suggested WDNO: 364.188 «Forbrytelser mot religion» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «våpenkontroll» suggested WDNO: 353.36 «Polititjenester» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «pågripelse» suggested WDNO: 345.0527 «Pågripelse» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «levekår» suggested WDNO: 355.12 «Levekår» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «konkurranse» suggested WDNO: 338.6048 «Konkurranse og konkurransebegrensning» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 354.27 «Generelle former for bistand» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «Verdensbanken» suggested WDNO: 332.1532 «Verdensbanken (Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling)» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «maskinvare» suggested WDNO: 006.72 «Maskinvare» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «homoseksualitet» suggested WDNO: 363.49 «Homoseksualitet» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «kontinentalsokler» suggested WDNO: 333.918 «Våtmarker og oversvømte områder» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «utdanning» suggested WDNO: 365.666 «Pedagogiske tjenester» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 760.92 «Biografier» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «litteratur» suggested WDNO: 809 «Historie, beskrivelse, kritisk vurdering av mer enn to litteraturer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 354.34 «Landområder og biologiske ressurser» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «privatrett» suggested WDNO: 346 «Privatrett» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «radio» suggested WDNO: 269.26 «Evangelisering (vekkelse) gjennom radio og fjernsyn» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «internasjonale organisasjoner» suggested WDNO: 020.601 «Internasjonale organisasjoner» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «reklame» suggested WDNO: 343.082 «Reklame og merking» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 305.235082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «samboerskap» suggested WDNO: T1--08656 «Personer i partnerskap og forhold» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «kollektive forhandlinger» suggested WDNO: 352.68 «Relasjoner mellom arbeidsgivere og arbeidstakere» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «oppdrettslaks» suggested WDNO: 639.3756 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 332.28 «Utviklingsbanker som betjener én enkelt stat» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «sosiale medier» suggested WDNO: 302.231 «Digitale medier» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 378.006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «formuesskatt» suggested WDNO: 336.22 «Eiendomsskatt» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «krigsfanger» suggested WDNO: 940.5472 «Krigsfangeleirer» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «menneskerettigheter» suggested WDNO: 361.614 «Forholdet mellom velferd og menneskerettigheter» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «høyskoler» suggested WDNO: 378.1542 «Programmer som fører fram til en bachelorgrad» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «separasjon» suggested WDNO: 173 «Familieetikk» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «omstreifere» suggested WDNO: T1--086942 «Fattige personer» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «litteratur» suggested WDNO: 800 «Litteratur og litterær komposisjon» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «transport» suggested WDNO: 371.872 «Transport» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «politisk historie» suggested WDNO: 900 «Historie, geografi og deres hjelpefag» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «fagforeninger» suggested WDNO: 331.88 «Fagforeninger» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «universiteter» suggested WDNO: 711.57 «Områder for kultur og utdanning» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 343.074 «Økonomisk bistand» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «diskriminering» suggested WDNO: 200.8 «Persongrupper» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 332.28 «Utviklingsbanker som betjener én enkelt stat» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «statistiske metoder» suggested WDNO: 001.422 «Statistiske metoder» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 780.92 «Biografier» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «advokater» suggested WDNO: 340.023 «Lov og rett som yrke, arbeid, hobby» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «forsikring» suggested WDNO: 657.836 «Forsikring» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 341.22068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «sensur» suggested WDNO: 303.376 «Sensur» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «fødselspermisjon» suggested WDNO: 331.44 «Arbeidende mødre» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «offentlige anskaffelser» suggested WDNO: 355.6212 «Kontrakter og anskaffelser» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 155.6453 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «sosiale nettverk» suggested WDNO: 302.3 «Sosial interaksjon innenfor grupper» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «årsregnskap» suggested WDNO: 658.1512 «Bruk av regnskapsrapporter» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «oppgaveskriving» suggested WDNO: 371.30281 «Studieteknikker» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «kryptografi» suggested WDNO: 358.24 «Kommunikasjonsstyrker (sambandsstyrker)» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «erstatningsansvar» suggested WDNO: 346.03 «Skadevoldende handlinger (lovbrudd)» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «verneplikt» suggested WDNO: 355.22363 «Verneplikt» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «domstoler» suggested WDNO: 347.41101 «Domstoler» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 261.7 «Kristendom og politiske spørsmål» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «nedrustning» suggested WDNO: 341.733 «Nedrustning» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «arkivering» suggested WDNO: 651.53 «Arkivsystemer» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «forvaltningsrett» suggested WDNO: 342.06 «Den utøvende statsmakt» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «skeptisisme» suggested WDNO: 121.2 «Erkjennelsens muligheter og begrensninger» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «forsikring» suggested WDNO: 331.255 «Ytelser til ansatte (frynsegoder)» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «fanger» suggested WDNO: 365.6 «Fengselsinnsatte» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «barnevern» suggested WDNO: 362.7 «Unge personer» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «havner» suggested WDNO: 354.78 «Transport til vanns» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «samarbeid» suggested WDNO: 158 «Anvendt psykologi» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «historie» suggested WDNO: 909 «Verdenshistorie» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «statistikk» suggested WDNO: 310 «Generelle statistikksamlinger» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «verdipapirer» suggested WDNO: 686.288 «Materialer med direkte pengeverdi» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «internasjonale konflikter» suggested WDNO: 341.5 «Tvister og konflikter mellom stater» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «beroligende midler» suggested WDNO: 613.8 «Rusmisbruk (stoffmisbruk)» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «radio» suggested WDNO: 384.5 «Trådløs kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «biologisk mangfold» suggested WDNO: 577 «Økologi» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «vitner» suggested WDNO: 347.066 «Vitner» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 709.2 «Biografier» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «krigsfanger» suggested WDNO: 973.771 «Konføderasjonens krigsfangeleirer» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 370.6 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «religionsfrihet» suggested WDNO: 323.442 «Samvittighetsfrihet og religionsfrihet» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «ikke-statlige organisasjoner» suggested WDNO: 352.1106 «Ikke-statlige organisasjoner» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «biologisk mangfold» suggested WDNO: 578.7 «Organismer som er karakteristiske for bestemte typer miljøer» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «bedriftsøkonomi» suggested WDNO: 338.5 «Generell produksjonsøkonomi» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 333.3 «Privat eiendomsrett til landområder» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «bedriftsdemokrati» suggested WDNO: 331.8801 «Filosofi og teori» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 362.7083 «Unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «slaveri» suggested WDNO: 306.362 «Slaveri» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «radio» suggested WDNO: 623.8932 «Radiohjelpemidler» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «olje» suggested WDNO: 344.046332 «Olje» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 323.46 «Eiendomsrettigheter» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «forlik» suggested WDNO: 331.8914 «Forlik» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «sosiale problemer» suggested WDNO: 261.83 «Sosiale problemer og sosiale tjenester» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «historie» suggested WDNO: 900 «Historie, geografi og deres hjelpefag» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «aksjeselskaper» suggested WDNO: 338.74 «Korporasjoner» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «sodomi» suggested WDNO: 364.1536 «Seksuelle avvik» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «barn» suggested WDNO: 342.08772 «Unge personer» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «arbeidsmiljø» suggested WDNO: 363.7295 «Arbeidsplasser» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «folkemord» suggested WDNO: 304.663 «Folkemord» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «helse» suggested WDNO: 636.089 «Veterinærmedisin» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «undervisning» suggested WDNO: 371.9043 «Undervisningsmetoder» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «elektronisk post» suggested WDNO: 004.692 «Elektronisk post (e-post)» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «internasjonal politikk» suggested WDNO: 900 «Historie, geografi og deres hjelpefag» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 920.72 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «radio» suggested WDNO: 791.44 «Radio» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «transport» suggested WDNO: T1--075 «Museumsvirksomhet og museumstjenester» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 296.38 «Jødedom og samfunnsvitenskap» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «folketrygd» suggested WDNO: 368.4 «Trygd (offentlig forsikring)» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «skip» suggested WDNO: 359.83 «Transportutstyr og forsyninger» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «sosiale medier» suggested WDNO: 659.144 «Reklame i digitale medier» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «romforskning» suggested WDNO: 500.5 «Romforskning» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «sport» suggested WDNO: 395.5 «Etikette knyttet til ulike situasjoner» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «forsvarspolitikk» suggested WDNO: 355.0335 «Forsvarspolitikk» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «sivilprosess» suggested WDNO: 353.44 «Privatrettslige forhold» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 739.2092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «kollektive forhandlinger» suggested WDNO: 354.97 «Fagforeninger og kollektive forhandlinger» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «rettssaker» suggested WDNO: 341.0268 «Rettssaker» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «ansvarsforsikring» suggested WDNO: 368.5 «Ansvarsforsikring» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «statsforfatningsrett» suggested WDNO: 342 «Statsforfatningsrett og forvaltningsrett» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «psykoanalyse» suggested WDNO: 150.195 «Psykoanalytiske systemer» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «traktater» suggested WDNO: 341.026 «Traktater, lovsamlinger, rettssaker» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «aksjer» suggested WDNO: 343.05246 «Kapitalinntekter» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 973.775 «Medisinske tjenester» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 374.006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «hermeneutikk» suggested WDNO: 121.686 «Filosofisk hermeneutikk» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «semiotikk» suggested WDNO: 401.4 «Kommunikasjon; semantikk, pragmatikk, fagspråk» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «sosialt arbeid» suggested WDNO: 361.3 «Sosialt arbeid» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «strafferett» suggested WDNO: 345 «Strafferett» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «preferanseaksjer» suggested WDNO: 332.63225 «Preferanseaksjer» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «teledata» suggested WDNO: 004.69 «Bestemte typer datakommunikasjon» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «slektskap» suggested WDNO: 929.2 «Slektshistorie» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «telefonavlytting» suggested WDNO: 621.38928 «Sikkerhetselektronikk» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 026.00068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «parlamentarisme» suggested WDNO: 321.8043 «Parlamentarisme» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 200.92 «Biografier» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «samboerskap» suggested WDNO: 392.6 «Skikker knyttet til seksuelle forhold» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 372.83 «Medborgerkompetanse (statsborgerskap)» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «lønn» suggested WDNO: 342.0686 «Arbeidsvilkår» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «bilaterale traktater» suggested WDNO: 341.0266 «Bilaterale traktater» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «boikott» suggested WDNO: 327.117 «Maktbruk og trusler om maktbruk» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «undervisning» suggested WDNO: 344.078 «Lærere og undervisning» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 355.03092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «trykkefrihet» suggested WDNO: 323.445 «Trykkefrihet» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «barn» suggested WDNO: 305.23 «Unge personer» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «revolusjon» suggested WDNO: 303.64 «Borgerkrig og revolusjon» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «klassekamp» suggested WDNO: 335.411 «Filosofisk grunnlag» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «representanter» suggested WDNO: 331.8733 «Representanter» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «statistiske metoder» suggested WDNO: 020.727 «Statistiske metoder» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «markedsføring» suggested WDNO: 381 «Handel» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 920 «Biografier, genealogi, insignier» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «straffeprosess» suggested WDNO: 345.05 «Straffeprosess» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «finansinstitusjoner» suggested WDNO: 725.24 «Finansinstitusjoner» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «kontinentalsokler» suggested WDNO: 341.448 «Territorialfarvann» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 206.1092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «arbeidstid» suggested WDNO: 658.3121 «Arbeidstid» 2017-06-28 15:07:52
UJUR: «slaveri» suggested WDNO: 342.087 «Persongrupper» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «krigsfanger» suggested WDNO: 973.371 «Krigsfanger» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «blasfemi» suggested WDNO: 179.5 «Blasfemi, profanitet, obskøn tale» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 365.667 «Helsetjenester» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kriminalpsykologi» suggested WDNO: 364.3 «Forbrytere» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «økonomisk kriminalitet» suggested WDNO: 364.168 «Forretningskriminalitet, økonomisk kriminalitet, yrkestilknyttede forbrytelser» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «vitner» suggested WDNO: 347.075 «Rettergangsprosedyre (rettergangsmåte)» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «inntektsskatt» suggested WDNO: 336.24 «Inntektsskatt» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 355.8072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «radio» suggested WDNO: 364.254 «Innflytelse fra massemedier» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 791.45 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «bibliografier» suggested WDNO: 015 «Bibliografier og kataloger over verker utgitt i bestemte områder» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «sensur» suggested WDNO: 025.213 «Sensur» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «anbud» suggested WDNO: 346.022 «Kontrakter» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 730.92 «Biografier» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «statistiske metoder» suggested WDNO: 302.0727 «Statistiske metoder» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «forsikringsvirksomhet» suggested WDNO: 368.012 «Forsikringsvirksomhet» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «straffesaker» suggested WDNO: 345.07 «Rettslig behandling» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «motorvognforsikring» suggested WDNO: 368.572 «Ansvarsforsikring for motorvogn» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «journalistikk» suggested WDNO: 070.4 «Journalistikk» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «programmeringsspråk» suggested WDNO: 005.13 «Programmeringsspråk» 2017-06-28 15:07:51