Relasjoner

Vis relasjoner med
der kildebegrep har
Støtter trunkering foran og bak med %.
og målbegrep
Støtter trunkering foran og bak med %.

Viser 200 av 46926 relasjoner:
Kildebegrep Relasjon Målbegrep Sist endret
UJUR: «økosystemer» suggested WDNO: 577 «Økologi» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «økonomisk vekst» suggested WDNO: 338.9 «Økonomisk utvikling og vekst» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økonomisk vekst» suggested WDNO: 339.5 «Makroøkonomisk politikk» 2017-06-28 15:07:45
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 306.3 «Økonomiske institusjoner» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 354.27 «Generelle former for bistand» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 343.074 «Økonomisk bistand» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 306.3 «Økonomiske institusjoner» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 354.27 «Generelle former for bistand» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 332.28 «Utviklingsbanker som betjener én enkelt stat» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 343.074 «Økonomisk bistand» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 332.28 «Utviklingsbanker som betjener én enkelt stat» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 338.9 «Økonomisk utvikling og vekst» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 332.153 «Internasjonale banker for utvikling av ressurser og produksjon» 2017-06-28 15:07:45
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 338.9 «Økonomisk utvikling og vekst» 2017-06-28 15:07:43
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 332.153 «Internasjonale banker for utvikling av ressurser og produksjon» 2017-06-28 15:07:40
UJUR: «økonomisk politikk» suggested WDNO: 338.9 «Økonomisk utvikling og vekst» 2017-06-28 15:07:40
UJUR: «økonomisk kriminalitet» suggested WDNO: 364.168 «Forretningskriminalitet, økonomisk kriminalitet, yrkestilknyttede forbrytelser» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «økonomisk historie» suggested WDNO: 940.531813 «Økonomisk historie» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «økonomisk historie» suggested WDNO: 330.9 «Økonomisk situasjon og økonomiske forhold» 2017-06-28 15:07:43
UJUR: «økonometri» suggested WDNO: 658.4033 «Matematiske teknikker for beslutningstaking» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «økonometri» suggested WDNO: 330.015195 «Matematisk statistikk» 2017-06-28 15:07:43
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 372.357 «Naturlære» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 579.17 «Økologi, organismer som er karakteristiske for bestemte miljøer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 296.38 «Jødedom og samfunnsvitenskap» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 581.7 «Planteøkologi, planter som er karakteristiske for bestemte miljøer» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 599.95 «Miljøpåvirkning på kroppsbygning» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 304.2 «Humanøkologi» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 201.77 «Miljø» 2017-06-28 15:07:45
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 179.1 «Respekt for livet og naturen» 2017-06-28 15:07:43
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 591.7 «Dyreøkologi, dyr som er karakteristiske for bestemte miljøer» 2017-06-28 15:07:42
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 577 «Økologi» 2017-06-28 15:07:41
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 261.88 «Miljø» 2017-06-28 15:07:40
UJUR: «årsregnskap» suggested WDNO: 657.3 «Regnskapsrapporter (årsregnskap)» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «årsregnskap» suggested WDNO: 346.06648 «Regnskap» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «årsregnskap» suggested WDNO: 346.063 «Regnskap» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «årsregnskap» suggested WDNO: 658.1512 «Bruk av regnskapsrapporter» 2017-06-28 15:07:53
UJUR: «årsregnskap» suggested WDNO: 352.43 «Finansiell kontroll» 2017-06-28 15:07:46
HUME: «Øystre Slidre» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.82555 2016-03-29 16:28:59
HUME: «Øystre Slidre» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.2555 2016-03-29 16:29:02
HUME: «Øystre Slidre» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--482555 «Øystre Slidre» 2015-11-04 11:20:36
HUME: «Øyne» rejected WDNO: 646.726 «Ansiktspleie og hudpleie» 2015-11-04 11:23:16
HUME: «Øyne» related (RM) WDNO: 617.7 «Oftalmologi» 2015-11-04 11:23:58
HUME: «Øyne» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 612.84 «Øyne» 2016-03-22 17:13:20
HUME: «Øyne» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 611.84 «Øyne» 2016-04-07 12:26:13
HUME: «Øyne» broader (BM) WDNO: 599.144 «Hode» 2016-04-07 12:27:51
HUME: «Øyne» broader (BM) WDNO: 591.44 «Hode» 2016-04-07 12:26:38
HUME: «Øyne» exact equivalence (=EQ) WDNO: 573.88 «Øyne» 2015-11-04 11:29:19
HUME: «Øygarden» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.3659 2016-04-01 12:05:13
HUME: «Øygarden» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.83659 2016-04-01 12:05:15
HUME: «Øygarden» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--483659 «Øygarden» 2015-11-04 11:29:27
REAL: «Øyet» exact equivalence (=EQ) WDNO: 573.88 «Øyne» 2016-04-07 12:27:17
REAL: «Øyet» rejected WDNO: 646.726 «Ansiktspleie og hudpleie» 2016-04-07 12:27:09
REAL: «Øyet» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 611.84 «Øyne» 2016-04-07 12:24:21
REAL: «Øyet» related (RM) WDNO: 617.7 «Oftalmologi» 2016-04-07 12:27:00
REAL: «Øyet» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 612.84 «Øyne» 2016-04-07 12:30:22
REAL: «Øyet» broader (BM) WDNO: 599.144 «Hode» 2016-04-07 12:26:54
REAL: «Øyet» broader (BM) WDNO: 591.44 «Hode» 2016-04-07 12:26:26
REAL: «Øyet» exact equivalence (=EQ) HUME: «Øyne» 2015-10-07 15:38:34
HUME: «Øyesykdommer» related (RM) WDNO: 362.1977 2015-11-04 15:58:47
HUME: «Øyesykdommer» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 573.8839 2016-03-22 17:22:16
HUME: «Øyesykdommer» related (RM) WDNO: 617.7 «Oftalmologi» 2016-05-19 14:41:11
HUME: «Øyesykdommer» related (RM) WDNO: 614.5997 «Øyesykdommer» 2015-11-04 11:40:05
HUME: «Øyestad» broader (BM) WDNO: 914.83121 2016-03-31 16:40:46
HUME: «Øyestad» broader (BM) WDNO: 948.3121 2016-03-31 16:40:38
HUME: «Øyestad» broader (BM) WDNO: T2--483121 «Arendal» 2015-11-04 11:41:05
HUME: «Øyer (Oppland)» rejected WDNO: T2--142 «Øyer» 2016-11-03 12:05:55
HUME: «Øyer (Oppland)» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.82526 2016-09-29 12:58:37
HUME: «Øyer (Oppland)» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.2526 2016-09-29 12:54:31
HUME: «Øyer (Oppland)» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--482526 «Øyer» 2016-09-29 12:45:19
REAL: «Øyer» rejected HUME: «Øyer (Oppland)» 2016-11-08 15:46:38
HUME: «Øyer» rejected WDNO: T2--482526 «Øyer» 2016-10-17 00:49:26
REAL: «Øyer» rejected WDNO: T2--482526 «Øyer» 2016-11-16 15:23:46
REAL: «Øyer» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--142 «Øyer» 2016-09-29 12:36:04
REAL: «Øyer» exact equivalence (=EQ) WDNO: 551.42 «Øyer og rev» 2016-09-29 12:35:58
REAL: «Øyer» related (RM) WDNO: 577.52 «Øyøkologi» 2016-09-29 12:35:54
HUME: «Øyer» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--142 «Øyer» 2016-09-29 12:36:02
HUME: «Øyer» related (RM) WDNO: 577.52 «Øyøkologi» 2016-09-29 12:35:56
HUME: «Øyer» exact equivalence (=EQ) WDNO: 551.42 «Øyer og rev» 2016-09-29 12:36:00
REAL: «Øyer» exact equivalence (=EQ) HUME: «Øyer» 2016-06-22 22:29:16
REAL: «Øyenstikkere» suggested WDNO: 595.733 «Odonata» 2016-01-27 23:17:39
REAL: «Øybiologi» suggested WDNO: 578.752 2016-01-27 23:17:43
REAL: «Øvre Eiker» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.2639 2016-04-07 12:23:40
REAL: «Øvre Eiker» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.82639 2016-04-07 12:23:42
REAL: «Øvre Eiker» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--482639 «Øvre Eiker» 2016-04-07 12:23:43
HUME: «Øvre Eiker» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.2639 2016-03-29 16:32:02
HUME: «Øvre Eiker» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.82639 2016-03-29 16:32:04
HUME: «Øvre Eiker» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--482639 «Øvre Eiker» 2015-11-04 11:45:27
REAL: «Øvre Eiker» exact equivalence (=EQ) HUME: «Øvre Eiker» 2015-10-07 15:40:40
HUME: «Østslaviske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: T6--917 «Østslaviske språk» 2015-11-04 11:45:51
HUME: «Østslaviske språk» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 491.7 «Russisk og beslektede østslaviske språk» 2015-11-04 11:46:10
HUME: «Østslavisk litteratur» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 891.7 «Russisk litteratur og beslektede østslaviske språks litteraturer» 2016-12-22 09:41:22
HUME: «Østsemittiske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: T6--921 «Østsemittiske språk» 2015-11-04 11:48:39
HUME: «Østsemittiske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: 492.1 «Østsemittiske språk» 2015-11-04 11:48:58
HUME: «Østsamiske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: 494.576 2015-11-04 11:55:36
HUME: «Østsamiske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: T6--94576 «Østsamiske språk» 2015-11-04 11:55:52
HUME: «Østsamer» exact equivalence (=EQ) WDNO: 305.894576 2016-01-21 17:30:03
HUME: «Østsamer» exact equivalence (=EQ) WDNO: T5--94576 2015-11-04 12:00:23
HUME: «Østre Toten» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.82533 2016-03-29 16:00:49
HUME: «Østre Toten» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.2533 2016-03-29 16:00:51
HUME: «Østre Toten» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--482533 «Østre Toten» 2015-11-04 12:16:41
REAL: «Østmarka» exact equivalence (=EQ) HUME: «Østmarka» 2015-10-07 15:40:44
HUME: «Østlandsmål» exact equivalence (=EQ) WDNO: 439.8279482 2016-08-12 15:55:59
REAL: «Østlandet» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--482 «Østlandet» 2016-03-29 12:08:35
REAL: «Østlandet» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.2 «Østlandet» 2016-03-29 12:08:20
REAL: «Østlandet» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.82 2016-03-29 12:08:22
HUME: «Østlandet» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.2 «Østlandet» 2016-03-29 12:08:24
HUME: «Østlandet» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.82 2016-03-29 12:08:26
HUME: «Østlandet» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--482 «Østlandet» 2015-11-04 12:16:55
REAL: «Østlandet» exact equivalence (=EQ) HUME: «Østlandet» 2015-10-07 15:40:47
HUME: «Østiranske språk» rejected WDNO: 491.52 «Avestisk» 2017-01-09 10:46:17
HUME: «Østiranske språk» broader (BM) WDNO: T6--915 «Iranske språk» 2017-01-06 13:11:15
HUME: «Østiranske språk» broader (BM) WDNO: 491.5 «Iranske språk» 2017-01-06 13:11:13
HUME: «Østiranske språk» rejected WDNO: T6--9152 «Avestisk» 2017-01-09 10:46:14
HUME: «Østgermanske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: T6--399 «Østgermanske språk» 2015-11-04 12:17:17
HUME: «Østgermanske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: 439.9 «Østgermanske språk» 2015-11-04 12:17:31
HUME: «Østfronten (Første verdenskrig)» broader (BM) WDNO: 940.4275 «Østfronten» 2016-11-02 11:16:08
HUME: «Østfronten (Første verdenskrig)» exact equivalence (=EQ) WDNO: 940.4147 «Østfronten» 2016-11-02 11:16:05
HUME: «Østfronten (Første verdenskrig)» broader (BM) WDNO: 940.437 «1918, østfronten» 2016-11-02 11:16:25
HUME: «Østfronten (Første verdenskrig)» broader (BM) WDNO: 940.425 «1915, østfronten» 2016-11-02 11:16:27
HUME: «Østfronten (Første verdenskrig)» broader (BM) WDNO: 940.422 «1914, østfronten» 2016-11-02 11:16:22
HUME: «Østfronten (Første verdenskrig)» broader (BM) WDNO: 940.432 «1917, østfronten» 2016-11-02 11:15:58
HUME: «Østfronten (Andre verdenskrig)» rejected WDNO: 940.4147 «Østfronten» 2016-11-02 11:15:31
HUME: «Østfronten (Andre verdenskrig)» rejected WDNO: 940.425 «1915, østfronten» 2016-11-02 11:15:34
HUME: «Østfronten (Andre verdenskrig)» rejected WDNO: 940.4275 «Østfronten» 2016-11-02 11:15:36
HUME: «Østfronten (Andre verdenskrig)» rejected WDNO: 940.432 «1917, østfronten» 2016-11-02 11:15:38
HUME: «Østfronten (Andre verdenskrig)» rejected WDNO: 940.422 «1914, østfronten» 2016-11-02 11:15:28
HUME: «Østfronten (Andre verdenskrig)» rejected WDNO: 940.437 «1918, østfronten» 2016-11-02 11:15:26
HUME: «Østfronten (Andre verdenskrig)» broader (BM) WDNO: 940.54217 2016-09-01 18:30:45
REAL: «Østfold» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.23 2016-03-29 12:58:42
REAL: «Østfold» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.823 2016-03-29 12:58:44
REAL: «Østfold» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--4823 «Østfold fylke» 2016-03-29 12:58:46
HUME: «Østfold» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.823 2016-03-29 12:58:48
HUME: «Østfold» exact equivalence (=EQ) WDNO: 948.23 2016-03-29 12:58:50
HUME: «Østfold» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--4823 «Østfold fylke» 2015-11-04 12:17:44
REAL: «Østfold» exact equivalence (=EQ) HUME: «Østfold» 2015-10-07 15:40:50
HUME: «Østersjøområdet» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 948.5 «Sverige» 2016-04-04 16:01:55
HUME: «Østersjøområdet» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 914.85 2016-04-04 16:01:57
HUME: «Østersjøområdet» inexact equivalence (~EQ) WDNO: T2--485 «Sverige» 2015-11-04 12:17:57
HUME: «Østersjøfinske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: 494.54 2015-11-04 12:18:29
HUME: «Østersjøfinske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: T6--9454 «Østersjøfinske språk» 2015-11-04 12:18:43
HUME: «Østersjøen» exact equivalence (=EQ) WDNO: 910.916334 2016-03-21 12:42:08
REAL: «Østersjøen» exact equivalence (=EQ) WDNO: 910.916334 2016-03-21 12:42:11
REAL: «Østersjøen» exact equivalence (=EQ) WDNO: 551.461334 2016-01-13 11:30:47
HUME: «Østersjøen» exact equivalence (=EQ) WDNO: 551.461334 2015-11-04 12:19:54
REAL: «Østersjøen» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--16334 «Østersjøen» 2016-01-13 11:30:44
HUME: «Østersjøen» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--16334 «Østersjøen» 2015-11-04 12:20:12
REAL: «Østersjøen» exact equivalence (=EQ) HUME: «Østersjøen» 2015-10-07 15:40:53
REAL: «Østers» broader (BM) WDNO: 641.694 «Bløtdyr» 2016-04-06 17:29:22
REAL: «Østers» broader (BM) WDNO: 594.4 «Bivalvia (muslinger)» 2016-04-06 17:29:32
REAL: «Østers» exact equivalence (=EQ) WDNO: 639.41 «Østers» 2016-04-07 12:20:17
REAL: «Østers» related (RM) WDNO: 664.94 «Fisk og skalldyr» 2016-04-06 17:29:27
REAL: «Østers» exact equivalence (=EQ) WDNO: 641.394 2016-04-07 12:22:58
HUME: «Østers» exact equivalence (=EQ) WDNO: 641.394 2016-04-07 12:22:56
HUME: «Østers» related (RM) WDNO: 664.94 «Fisk og skalldyr» 2015-11-04 12:24:18
HUME: «Østers» broader (BM) WDNO: 641.694 «Bløtdyr» 2016-04-07 12:21:53
HUME: «Østers» exact equivalence (=EQ) WDNO: 639.41 «Østers» 2016-04-07 12:21:02
HUME: «Østers» broader (BM) WDNO: 594.4 «Bivalvia (muslinger)» 2015-11-04 12:26:13
REAL: «Østers» exact equivalence (=EQ) HUME: «Østers» 2015-10-07 15:41:03
HUME: «Østerrike-Ungarn» broader (BM) WDNO: 943.9043 «Dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, 1867-1918» 2016-11-02 11:17:57
HUME: «Østerrike-Ungarn» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--436 «Østerrike og Liechtenstein» 2016-11-02 11:12:24
HUME: «Østerrike-Ungarn» exact equivalence (=EQ) WDNO: 943.6044 «Perioden med dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, 1867-1918» 2016-11-02 11:09:25
REAL: «Østerrike-Ungarn» suggested WDNO: 943.6044 «Perioden med dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, 1867-1918» 2016-11-01 19:39:18
REAL: «Østerrike-Ungarn» suggested WDNO: 943.9043 «Dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, 1867-1918» 2016-11-01 19:39:14
REAL: «Østerrike-Ungarn» suggested WDNO: T2--436 «Østerrike og Liechtenstein» 2016-11-01 19:39:12
REAL: «Østerrike-Ungarn» exact equivalence (=EQ) HUME: «Østerrike-Ungarn» 2015-10-07 15:41:11
REAL: «Østerrike» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.36 2016-02-03 13:45:01
HUME: «Østerrike» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.36 2016-02-03 13:45:04
REAL: «Østerrike» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--436 «Østerrike og Liechtenstein» 2016-02-03 13:45:12
REAL: «Østerrike» exact equivalence (=EQ) WDNO: 936.36 «Østerrike og Liechtenstein fram til 476» 2016-02-03 13:45:10
REAL: «Østerrike» exact equivalence (=EQ) WDNO: 943.6 «Østerrike og Liechtenstein» 2016-02-03 13:45:07
HUME: «Østerrike» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--436 «Østerrike og Liechtenstein» 2016-01-07 09:45:45
HUME: «Østerrike» exact equivalence (=EQ) WDNO: 943.6 «Østerrike og Liechtenstein» 2016-01-07 09:45:42
HUME: «Østerrike» inexact equivalence (~EQ) WDNO: 936.36 «Østerrike og Liechtenstein fram til 476» 2015-11-17 14:10:50
REAL: «Østerrike» exact equivalence (=EQ) HUME: «Østerrike» 2015-10-07 15:41:17
HUME: «Østerdalen» broader (BM) WDNO: 914.8244 2016-03-29 15:36:31
HUME: «Østerdalen» broader (BM) WDNO: 948.244 2016-03-29 15:26:15
HUME: «Østerdalen» broader (BM) WDNO: T2--48244 «Sør-Østerdal-distriktet» 2015-11-17 14:11:35
HUME: «Østblokken» exact equivalence (=EQ) WDNO: 910.91717 2016-03-21 12:58:12
HUME: «Østblokken» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--1717 «Tidligere østblokken» 2015-11-17 14:11:47
HUME: «Østarameiske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: T6--923 «Østarameiske språk» 2015-11-17 14:11:58
HUME: «Østarameiske språk» exact equivalence (=EQ) WDNO: 492.3 «Østarameiske språk» 2015-11-17 14:12:05
REAL: «Øst-Tyskland» broader (BM) WDNO: 914.31 2016-02-04 16:13:10
HUME: «Øst-Tyskland» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.31 2016-02-16 16:37:52
REAL: «Øst-Tyskland» broader (BM) WDNO: T2--431 «Det nordøstlige Tyskland» 2016-02-04 16:13:14
REAL: «Øst-Tyskland» related (RM) WDNO: 943.1087 «Perioden med Øst-Tyskland, 1945-1990» 2016-02-04 16:13:31
HUME: «Øst-Tyskland» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--431 «Det nordøstlige Tyskland» 2016-02-16 16:42:22
HUME: «Øst-Tyskland» exact equivalence (=EQ) WDNO: 943.1087 «Perioden med Øst-Tyskland, 1945-1990» 2016-02-16 16:37:49
REAL: «Øst-Tyskland» inexact equivalence (~EQ) HUME: «Øst-Tyskland» 2016-02-16 16:42:24
HUME: «Øst-Timor» exact equivalence (=EQ) WDNO: 915.987 2016-04-04 16:51:25
HUME: «Øst-Timor» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--5987 «Øst-Timor» 2015-11-17 14:35:14
HUME: «Øst-Timor» exact equivalence (=EQ) WDNO: 959.87 «Øst-Timor» 2015-11-17 14:35:25
HUME: «Øst-Thrakia» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.961 2016-04-04 16:09:37
HUME: «Øst-Thrakia» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--4961 «Tyrkia i Europa (Øst-Thráki)» 2015-11-17 14:36:14
HUME: «Øst-Thrakia» exact equivalence (=EQ) WDNO: 949.61 «Tyrkia i Europa (Øst-Thráki)» 2015-11-17 14:36:25
HUME: «Øst-Preussen» broader (BM) WDNO: 914.724 2016-11-02 11:07:11
HUME: «Øst-Preussen» broader (BM) WDNO: 947.24 2016-11-02 11:07:09
HUME: «Øst-Preussen» exact equivalence (=EQ) WDNO: 914.3832 2016-11-02 11:06:59
HUME: «Øst-Preussen» exact equivalence (=EQ) WDNO: 943.832 2016-11-02 11:07:01
HUME: «Øst-Preussen» exact equivalence (=EQ) WDNO: T2--43832 «Warmia-Mazury fylke (województwo warmińsko-mazurskie)» 2016-11-02 11:07:04
HUME: «Øst-Preussen» broader (BM) WDNO: T2--4724 «Kaliningrad fylke (Kaliningradskaja oblast)» 2016-11-02 11:07:07