Relasjoner

Vis relasjoner med
der kildebegrep har
Støtter trunkering foran og bak med %.
og målbegrep
Støtter trunkering foran og bak med %.

Viser 200 av 46926 relasjoner:
Kildebegrep Relasjon Målbegrep Sist endret
UJUR: «barn» suggested WDNO: 179.2 «Behandling av barn» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «meddommere» suggested WDNO: 347.016 «Andre tjenestemenn» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 253.78 «Bruk av radio og fjernsyn» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «bilforsikring» suggested WDNO: 368.232 «Motorvognforsikring» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «psykiatri» suggested WDNO: 616.89 «Psykiske forstyrrelser» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «sivilforsvar» suggested WDNO: 353.95 «Katastrofeberedskap» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 346.0438 «Tilskjøting» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: 303.4833 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «krigens rett» suggested WDNO: 341.6 «Krigens rett» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «kulturminnevern» suggested WDNO: 344.094 «Kulturminnevern» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 320.54092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «adopsjon» suggested WDNO: 204.41 «Ekteskap og familieliv» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «programmeringsspråk» suggested WDNO: 006.663 «Programmeringsspråk for datagrafikk» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «sosialrett» suggested WDNO: 344.01 «Arbeid» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 629.13252092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «revolusjon» suggested WDNO: 261.7 «Kristendom og politiske spørsmål» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «reguleringsplaner» suggested WDNO: 333.7317 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «straffeprosess» suggested WDNO: 345.05 «Straffeprosess» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «forskning» suggested WDNO: T4--072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «lydopptak» suggested WDNO: 741.66 «Omslag for noter og musikkopptak» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «incest» suggested WDNO: 364.1536 «Seksuelle avvik» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «logisk programmering» suggested WDNO: 005.115 «Logisk programmering» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «lån» suggested WDNO: 352.736 «Lån og lånegarantier» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «folkemord» suggested WDNO: 364.151 «Folkemord» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «arbeidsmiljø» suggested WDNO: 353.94 «Sanitære forhold i offentlige anlegg» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 324.90092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 507.2 «Forskning» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «havner» suggested WDNO: 387.1 «Havner» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 599.95 «Miljøpåvirkning på kroppsbygning» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «voldgift» suggested WDNO: 347.09 «Tvisteløsning» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «humanøkologi» suggested WDNO: 599.95 «Miljøpåvirkning på kroppsbygning» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «kapitalmarkeder» suggested WDNO: 332.0415 «Kapitaldannelse og sparing» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «statsoverhoder» suggested WDNO: 923.1 «Statsoverhoder» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «rettferdighet» suggested WDNO: 353.4 «Offentlig rettspleie» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «biologisk krigføring» suggested WDNO: 358.38 «Biologisk krigføring» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «stemmerett» suggested WDNO: 342.072 «Stemmerettigheter og betingelser for stemmerett» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «historie» suggested WDNO: 331.8929009 «Historie» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «leilendinger» suggested WDNO: 306.365 «Landbrukssystemer basert på felles avkastninger» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «barn» suggested WDNO: 613.951 «Seksualhygiene hos unge personer» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 201.723 «Sivile rettigheter» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «dødshjelp» suggested WDNO: 344.04197 «Terminalpleie» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «advokater» suggested WDNO: 347.0572 «Honorarer for profesjonelle juridiske tjenester» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «sosial kontroll» suggested WDNO: 303.33 «Sosial kontroll» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «barnemishandling» suggested WDNO: 362.76 «Mishandlede og forsømte unge personer» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «arbeidsmarkedstiltak» suggested WDNO: 331.8896 «Andre problemstillinger i forbindelse med fagforeningskontroll» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «forurensning» suggested WDNO: 201.77 «Miljø» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 373.06 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «psykologi» suggested WDNO: 261.515 «Psykologi» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «turisme» suggested WDNO: 790.18 «Reiser og turisme» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «lærlinger» suggested WDNO: 331.55 «Lærlinger» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 352.74 «Fremming og spredning av kunnskap» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «sosialantropologi» suggested WDNO: 306 «Kulturelle og sosiale institusjoner» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «traktater» suggested WDNO: 341.1 «Folkerettens kilder» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «barn» suggested WDNO: 346.0135 «Mindreårige personer» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «lån» suggested WDNO: 332.7 «Kreditt» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «utilitarisme» suggested WDNO: 144.6 «Utilitarisme» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «folketrygd» suggested WDNO: 344.02 «Trygd (offentlig forsikring)» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «konsernregnskap» suggested WDNO: 657.3 «Regnskapsrapporter (årsregnskap)» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «minoriteter» suggested WDNO: 305 «Persongrupper» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «pornografi» suggested WDNO: 306.77 «Seksuell og relatert praksis» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 355.0072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «luftkrig» suggested WDNO: 940.44 «Luftoperasjoner» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «arkivsystemer» suggested WDNO: 651.53 «Arkivsystemer» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «havrett» suggested WDNO: 341.45 «Fritt hav» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «velferdsrett» suggested WDNO: 344.03 «Sosialomsorg» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «selvmord» suggested WDNO: 364.1522 «Selvmord» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «forskning» suggested WDNO: T4--072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «feminisme» suggested WDNO: 320.5622 «Feminisme» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «personinntekt» suggested WDNO: 339.22 «Fordeling av samlet personlig inntekt og formue» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «hermeneutikk» suggested WDNO: 220.601 «Filosofi og teori» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «leie» suggested WDNO: 339.21 «Fordeling av inntekt og formue mellom produksjonsfaktorer» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 640.6 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «historie» suggested WDNO: 271.90009 «Historie» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «voldgift» suggested WDNO: 341.522 «Voldgift» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «biologisk krigføring» suggested WDNO: 172.42 «Krig og fred» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 606 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «barn» suggested WDNO: 252.53 «Barn» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «byplanlegging» suggested WDNO: 307.1216 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «fagforeninger» suggested WDNO: 352.68 «Relasjoner mellom arbeidsgivere og arbeidstakere» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «fritidsbåter» suggested WDNO: 623.8223 «Lystbåter» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 748.6092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 370.68 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «rettssikkerhet» suggested WDNO: 347.05 «Prosedyre» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «slaveri» suggested WDNO: 331.11734 «Slavearbeidere» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «voldgift» suggested WDNO: 352.68 «Relasjoner mellom arbeidsgivere og arbeidstakere» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «internasjonal handel» suggested WDNO: 382 «Internasjonal handel (utenrikshandel)» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 378.0092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «domstoler» suggested WDNO: 347.731 «Domstoler» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «alternativ medisin» suggested WDNO: 615.5 «Behandlingsformer» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «juryer» suggested WDNO: 345.075 «Rettergangsprosedyre» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «trafikksikkerhet» suggested WDNO: 363.125 «Kjøretøytransport på vei og i byer» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «kunstig intelligens» suggested WDNO: T1--028563 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «reguleringsplaner» suggested WDNO: 346.045 «Regional planlegging og kommuneplanlegging» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «artister» suggested WDNO: 791.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «barn» suggested WDNO: 296.68083 «Unge personer» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «utdanning» suggested WDNO: 796.332071 «Utdanning» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 327.2092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 658.80072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «universiteter» suggested WDNO: T1--0711 «Høyere utdanning» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «verdipapirer» suggested WDNO: 346.0666 «Verdipapirer og eiere av verdipapirer» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 338.9 «Økonomisk utvikling og vekst» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «internasjonal bistand» suggested WDNO: 361.6 «Offentlige tiltak» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «barn» suggested WDNO: 725.57 «Institusjonsbygninger for barnevern og barnesykehus» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «handelsrett» suggested WDNO: 346.07 «Handelsrett» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «historie» suggested WDNO: 181.009 «Historie» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «solenergi» suggested WDNO: 354.48 «Andre energiressurser» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «lesbiske mødre» suggested WDNO: 306.874308664 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «fritidsbåter» suggested WDNO: 623.82023 «Lystbåter» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «eiendomsskatt» suggested WDNO: 352.44 «Administrasjon av offentlige inntekter» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «barn» suggested WDNO: 011.62 «Verker for unge personer» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «flyplasser» suggested WDNO: 711.78 «Luftfartsfasiliteter» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «felleseie» suggested WDNO: 346.01664 «Felleseie ved skilsmisse, oppløsning, annullering, separasjon» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «Selvbiografier» suggested WDNO: 920 «Biografier, genealogi, insignier» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 738.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «religionsfrihet» suggested WDNO: 296.382 «Jødedom og politikk» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 352.1068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «naturressurser» suggested WDNO: 201.77 «Miljø» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 296.18092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «homoseksualitet» suggested WDNO: 616.8583 «Seksuelle forstyrrelser og kjønnsidentitetsforstyrrelser» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «antroposofi» suggested WDNO: 299.935 «Antroposofi» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «terrorisme» suggested WDNO: 303.625 «Terrorisme» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «bergrett» suggested WDNO: 343.077 «Mineralindustri» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «lobbyvirksomhet» suggested WDNO: 328.38 «Lobbyvirksomhet» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «sosiologi» suggested WDNO: 301 «Sosiologi og antropologi» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «naturressurser» suggested WDNO: 341.4 «Jurisdiksjon over fysisk område; menneskerettigheter» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «internasjonale organisasjoner» suggested WDNO: 328.0601 «Internasjonale organisasjoner» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «korstog» suggested WDNO: 909.07 «Ca. 500-1450/1500» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «firmanavn» suggested WDNO: 658.827 «Bruk av merkenavn og varemerker» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «kunstig befruktning» suggested WDNO: 346.017 «Foreldre og barn» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «nøytrale stater» suggested WDNO: T2--17183 «Ikke-krigførende og nøytrale stater» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «banker» suggested WDNO: 332.1 «Banker» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «straff» suggested WDNO: 345.077 «Utfall av rettssaker» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «internasjonale relasjoner» suggested WDNO: 328.346 «Traktatmyndighet og krigsmyndighet» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «patentrett» suggested WDNO: 346.0486 «Patenter» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «sysselsetting» suggested WDNO: 331.125 «Sysselsatt arbeidskraft» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «anke» suggested WDNO: 347.08 «Ankeprosedyre» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «lærere» suggested WDNO: 296.68 «Religionsundervisning» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «boikott» suggested WDNO: 343.0723 «Konkurransebegrensning» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «beslutningsteori» suggested WDNO: 003.56 «Beslutningsteori» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «servitutter» suggested WDNO: 346.0435 «Servitutter og veirett» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 206.1 «Ledere og deres arbeid» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «giftig avfall» suggested WDNO: 628.42 «Farlig avfall og giftig avfall» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: T1--082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «miljøvern» suggested WDNO: 344.046 «Miljøvern» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «Jan Mayen» suggested WDNO: T2--983 «Jan Mayen» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «gruppesøksmål» suggested WDNO: 347.053 «Typer prosess» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 268.433 «Unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «internasjonale organisasjoner» suggested WDNO: 060 «Generelle organisasjoner og museologi» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «veksler» suggested WDNO: 332.55 «Omsettelige verdipapirer som byttemiddel» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «arbeidsmiljø» suggested WDNO: 354.98 «Arbeidsvilkår» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «sosiale problemer» suggested WDNO: 364.256 «Innflytelse fra sosiale konflikter» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «halvsuverene stater» suggested WDNO: 353.15 «Administrasjon av ikke-selvstyrte territorier» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «fagforeninger» suggested WDNO: 658.3153 «Fagforeninger og andre arbeidstakerorganisasjoner» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «inntektsskatt» suggested WDNO: 352.44 «Administrasjon av offentlige inntekter» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «fagforeninger» suggested WDNO: 331.87 «Organisering av fagforeninger» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «smittsomme sykdommer» suggested WDNO: 353.63 «Bestemte typer fysiske sykdommer» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 940.5475 «Medisinske tjenester» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «offentlig rett» suggested WDNO: 342 «Statsforfatningsrett og forvaltningsrett» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «politi» suggested WDNO: 363.2 «Polititjenester» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «valg» suggested WDNO: 153.83 «Valg og beslutninger» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «romforskning» suggested WDNO: 344.0952 «Astronomi og romforskning» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «minoriteter» suggested WDNO: T1--08 «Persongrupper» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «produktansvar» suggested WDNO: 658.56 «Produktkontroll, emballasje; avfallshåndtering og utnyttelse av avfall» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «utdanningspolitikk» suggested WDNO: 379 «Utdanningspolitikk» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 302.35 «Sosial interaksjon innenfor komplekse grupper» 2017-06-28 15:07:47
UJUR: «saltvannsfiske» suggested WDNO: 799.16 «Saltvannsfiske» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «skip» suggested WDNO: 363.7293 «Transportselskaper» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «barn» suggested WDNO: 070.4832 «Unge personer» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «demokrati» suggested WDNO: 370.115 «Opplæring i samfunnsansvar» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «barn» suggested WDNO: 613.7042 «Fysisk form for barn» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «våpenkontroll» suggested WDNO: 323.43 «Personlig sikkerhet» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «barn» suggested WDNO: 395.122 «Barn» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «biografier» suggested WDNO: T2--2 «Biografier» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «sosialpsykologi» suggested WDNO: 302 «Sosial interaksjon (sosial samhandling)» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «politisk sosiologi» suggested WDNO: 306.2 «Politiske institusjoner» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «fosterbarn» suggested WDNO: T1--0854 «Etterkommere» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «friluftsliv» suggested WDNO: 306.48 «Fritidsaktiviteter og utøvende kunst» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «økonomisk historie» suggested WDNO: 940.531813 «Økonomisk historie» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «eiendomsmarkedet» suggested WDNO: 333.3322 «Eiendomsmarkedet» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «skipsfart» suggested WDNO: 343.096 «Transport til vanns» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «barnepsykiatri» suggested WDNO: 618.9289 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «biler» suggested WDNO: 629.283 «Kjøring» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «skip» suggested WDNO: 387.2 «Skip» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «byplanlegging» suggested WDNO: 354.353 «Planlegging av arealanvendelse» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «krig» suggested WDNO: 363.3498 «Krig» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «arbeidsmiljø» suggested WDNO: 620.8 «Ergonomi og sikkerhetsteknikk» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «biler» suggested WDNO: 388.342 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «menneskerettigheter» suggested WDNO: 361.614 «Forholdet mellom velferd og menneskerettigheter» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 175 «Etikk vedrørende fritidsaktiviteter, fritid, offentlige opptredener, kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «spionasje» suggested WDNO: 355.3432 «Etterretning» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «telekommunikasjon» suggested WDNO: 621.382 «Kommunikasjonsteknikk (teleteknikk)» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 323.6 «Statsborgerskap og lignende emner» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «yrkesopplæring» suggested WDNO: 658.3124 «Opplæring» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «Arktis» suggested WDNO: T2--113 «Den nordlige kalde sone» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «pressefrihet» suggested WDNO: 323.445 «Trykkefrihet» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «internasjonale relasjoner» suggested WDNO: 296.3827 «Internasjonale forhold, krig og fred» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «miljøpolitikk» suggested WDNO: 320.58 «Politiske ideologier basert på miljøvern» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «grenser» suggested WDNO: 341.42 «Territorium» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «barnemishandling» suggested WDNO: 306.874 «Relasjoner mellom foreldre og barn» 2017-06-28 15:07:46
UJUR: «humanisme» suggested WDNO: 211.6 «Humanisme og sekularisme» 2017-06-28 15:07:46