Relasjoner

Vis relasjoner med
der kildebegrep har
Støtter trunkering foran og bak med %.
og målbegrep
Støtter trunkering foran og bak med %.

Viser 200 av 46926 relasjoner:
Kildebegrep Relasjon Målbegrep Sist endret
UJUR: «informasjonsfrihet» suggested WDNO: 342.0853 «Informasjonsfrihet og meningsfrihet» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «pengepolitikk» suggested WDNO: 332.4566 «Fastsettelse ved internasjonale avtaler» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 743.44 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «utdanning» suggested WDNO: 379 «Utdanningspolitikk» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «sosialboliger» suggested WDNO: 363.585 «Kommunale boliger» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «psykologi» suggested WDNO: 801.92 «Psykologi» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «diskriminering» suggested WDNO: 305 «Persongrupper» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 234.165 «Ektestand» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «spill» suggested WDNO: 649.55 «Lek med leketøy» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «tagging» suggested WDNO: 025.487 «Tagging» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «straffeprosess» suggested WDNO: 345.05 «Straffeprosess» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «prostitusjon» suggested WDNO: 364.1534 «Prostitusjon» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «subsidier» suggested WDNO: 343.0742 «Bestemte typer bistand» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «statsministre» suggested WDNO: 321.8043 «Parlamentarisme» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 302.35 «Sosial interaksjon innenfor komplekse grupper» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «sjørett» suggested WDNO: 343.096 «Transport til vanns» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «internasjonal bankvirksomhet» suggested WDNO: 332.15 «Internasjonale banker» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «diplomatrett» suggested WDNO: 341.33 «Diplomatrett» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 328.068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «lån» suggested WDNO: 332.113 «Forhold til forretningsbanker» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 700.92 «Biografier» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «incest» suggested WDNO: 306.877 «Incest» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «alkohol» suggested WDNO: 362.292 «Alkohol» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: T1--06 «Organisasjoner og ledelse» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «kryptering» suggested WDNO: 652.8 «Kryptografi» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «arbeidstvister» suggested WDNO: 331.89 «Tarifforhandlinger og arbeidstvister» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «statsvitenskap» suggested WDNO: 320 «Statsvitenskap (politikk og styresmakt)» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «fritidsbåter» suggested WDNO: 623.8231 «Motorbåter» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «skip» suggested WDNO: 623.82 «Sjøfartøyer» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «fingeravtrykk» suggested WDNO: 599.945 «Hud» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «offentlig rett» suggested WDNO: 342 «Statsforfatningsrett og forvaltningsrett» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «domssamlinger» suggested WDNO: 348.04 «Rettssaker» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «nevroser» suggested WDNO: 362.25 «Nevroser» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 704.942092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «idrett» suggested WDNO: 613.711 «Fysisk trening for idrett» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 608.70092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «preferanseaksjer» suggested WDNO: 332.63228 «Aksjespekulasjon» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «særeie» suggested WDNO: 346.042 «Typer interesseforhold til eiendom» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «barn» suggested WDNO: 613.0432 «Spedbarn og barn» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 327.068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «trafikksikkerhet» suggested WDNO: 343.094 «Veitransport» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «finansinstitusjoner» suggested WDNO: 332.1 «Banker» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «krigsforbrytelser» suggested WDNO: 364.138 «Krigsforbrytelser» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «krigsofre» suggested WDNO: 363.3498 «Krig» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «omorganisering» suggested WDNO: 346.06626 «Omorganisering» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 741.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «rettspsykologi» suggested WDNO: 614.15 «Rettspsykologi og rettspsykiatri» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «offentlige kontrakter» suggested WDNO: 352.53 «Kontrakter og anskaffelser» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «diskriminering» suggested WDNO: T1--08 «Persongrupper» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «trusler» suggested WDNO: 327.117 «Maktbruk og trusler om maktbruk» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «kjemisk krigføring» suggested WDNO: 363.35 «Sivilforsvar» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «eiendomsskatt» suggested WDNO: 336.22 «Eiendomsskatt» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «filosofi» suggested WDNO: T1--01 «Filosofi og teori» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «insolvens» suggested WDNO: 332.75 «Insolvens og kredittbegrensninger» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «rettferdighet» suggested WDNO: 340.114 «Rettferdighet» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «forskning» suggested WDNO: T1--072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «regnskapsrapporter» suggested WDNO: 658.1512 «Bruk av regnskapsrapporter» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «humanøkologi» suggested WDNO: 201.77 «Miljø» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 353.48 «Utøvelse av statsborgerskap og rettigheter» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «konsulatrett» suggested WDNO: 342.0412 «Relasjoner til andre stater» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 613.7045 «Fysisk form for voksne kvinner» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «telefonavlytting» suggested WDNO: 345.052 «Etterforskning og rettshåndhevelse» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «teleteknikk» suggested WDNO: 621.382 «Kommunikasjonsteknikk (teleteknikk)» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «elver» suggested WDNO: 333.7845 «Fritidsbruk av elver og bekker» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «dødsstraff» suggested WDNO: 364.66 «Dødsstraff» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «elektrisk kraft» suggested WDNO: 621.31 «Produksjon, omforming, lagring, overføring av elektrisk kraft» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «statistikk» suggested WDNO: 001.4226 «Presentasjon av statistiske data» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «håndverk» suggested WDNO: 680 «Framstilling av produkter med bestemte bruksområder» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 253.78 «Bruk av radio og fjernsyn» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «litteraturvitenskap» suggested WDNO: 800 «Litteratur og litterær komposisjon» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «lydopptak» suggested WDNO: 025.3482 «Lydopptak» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «obduksjon» suggested WDNO: 616.0759 «Obduksjon (post mortem-undersøkelse)» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «vindikasjon» suggested WDNO: 346.0432 «Eierforhold (besittelsesrett til landområder)» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 612.661 «Pubertet og utvikling før oppnåelse av full modenhet» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «sosialrett» suggested WDNO: 344.01 «Arbeid» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 781.587 «Bryllup og ekteskap» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 346.0135 «Mindreårige personer» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «kausjon» suggested WDNO: 346.074 «Sikrede transaksjoner» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «nedrustning» suggested WDNO: 296.3827 «Internasjonale forhold, krig og fred» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 920.0082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «statsforfatningsrett» suggested WDNO: 342 «Statsforfatningsrett og forvaltningsrett» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «representasjonsteori» suggested WDNO: 515.7223 «Representasjonsteori» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «allmenninger» suggested WDNO: 712.5 «Offentlige parker og tomter» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «prevensjon» suggested WDNO: 296.38 «Jødedom og samfunnsvitenskap» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 261.7 «Kristendom og politiske spørsmål» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «transport» suggested WDNO: 665.743 «Transport» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «sivilprosess» suggested WDNO: 347.05 «Prosedyre» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 940.53185092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «litteratur» suggested WDNO: 372.64 «Litteraturforståelse» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 395.144 «Det kvinnelige kjønn» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «aksjer» suggested WDNO: 343.05246 «Kapitalinntekter» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 746.3092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «rettferdighet» suggested WDNO: 172.2 «Statens plikter» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «radio» suggested WDNO: 254.3 «Bruk av medier (kommunikasjonsmidler)» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «anbud» suggested WDNO: 352.53 «Kontrakter og anskaffelser» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «borgerkrig» suggested WDNO: 172.1 «Forholdet mellom individ og stat» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «strafferett» suggested WDNO: 345 «Strafferett» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «traktater» suggested WDNO: 940.53141 «Konferanser og traktater» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «flyplasser» suggested WDNO: 354.79 «Luftfart og romfart» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 170.92 «Biografier» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «helse» suggested WDNO: 372.37 «Personlig helse og sikkerhet; sosial kompetanse» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 808.860092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «høyskoler» suggested WDNO: 378.053 «Høyskoler og universiteter på delstats- og provinsnivå» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «aksjer» suggested WDNO: 332.6322 «Aksjer» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «sjøforsvar» suggested WDNO: 359.03 «Sjøforsvarsforhold og sjøforsvarspolitikk» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 748.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «konkurranse» suggested WDNO: 338.522 «Prisdannelse i frie markeder» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «miljøvern» suggested WDNO: T1--0286 «Grønn teknologi (miljøteknologi)» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «innlandsfiske» suggested WDNO: 799.11 «Ferskvannsfiske» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «selvmord» suggested WDNO: 179.7 «Respekt og mangel på respekt for menneskeliv» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «valgsystemer» suggested WDNO: 324.6 «Valgsystemer og valgprosedyrer; stemmerett» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 305.26082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «bibliotekvitenskap» suggested WDNO: 020 «Bibliotek- og informasjonsvitenskap» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «ungdomspsykiatri» suggested WDNO: 616.8900835 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «massekommunikasjon» suggested WDNO: 302.2 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «minoriteter» suggested WDNO: 331.08 «Persongrupper» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «inntektsskatt» suggested WDNO: 352.44 «Administrasjon av offentlige inntekter» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «eiendomsutvikling» suggested WDNO: 333.7315 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «verdipapirer» suggested WDNO: 332.632 «Verdipapirer, fast eiendom, råvarer» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «kredittkort» suggested WDNO: 332.02402 «Håndtering av personlig gjeld» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «statsgjeld» suggested WDNO: 343.037 «Offentlige lån og offentlig gjeld» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «arbeidsmarked» suggested WDNO: 331.12 «Arbeidsmarked» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «barnemishandling» suggested WDNO: 616.858223 «Barnemishandling» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 323.6 «Statsborgerskap og lignende emner» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 373.06 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «lærere» suggested WDNO: 371.1 «Lærere, undervisning og lignende virksomhet» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «straffeprosess» suggested WDNO: 353.43 «Strafferettslige forhold» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «rettferdighet» suggested WDNO: 320.011 «Generell teori; systemer» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «internasjonal politikk» suggested WDNO: 338.181 «Internasjonal politikk» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «energisparing» suggested WDNO: 354.43 «Energisparing» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «pliktavlevering» suggested WDNO: 025.26 «Tilvekst gjennom byttevirksomhet, gaver, pliktavlevering» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «databaser» suggested WDNO: 025.04 «Informasjonslagrings- og informasjonsgjenfinningssystemer» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 359.8068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «maskinvare» suggested WDNO: 004 «Informatikk» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «barn» suggested WDNO: 248.82 «Barn» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «internett» suggested WDNO: 791.44 «Radio» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «fattigdom» suggested WDNO: 725.55 «Institusjonsbygninger for fattige personer» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «verdipapirer» suggested WDNO: 336.2426 «Renteinntekt» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 248.83 «Unge personer 12-20 år og studenter» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «migrasjon» suggested WDNO: 325 «Internasjonal migrasjon og kolonisering» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «trafikksikkerhet» suggested WDNO: 353.98 «Transportsikkerhet» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «flykapring» suggested WDNO: 364.1552 «Ran» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 355.345 «Helsetjenester» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 011.625 «Verker for unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «jernbanetransport» suggested WDNO: 363.122 «Jernbanetransport» 2017-06-28 15:07:49
UJUR: «liberalisme» suggested WDNO: 148 «Dogmatisme, eklektisisme, liberalisme, synkretisme, tradisjonalisme» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «skip» suggested WDNO: 386.35044 «Drift av skip» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «opphavsrett» suggested WDNO: 352.749 «Beskyttelse av åndsverk» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «internasjonale organisasjoner» suggested WDNO: 011.52 «Publikasjoner fra internasjonale organisasjoner» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «omstreifere» suggested WDNO: 305.569 «Fattige personer» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 371.0068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «barnemishandling» suggested WDNO: 261.83271 «Barnemishandling og omsorgssvikt» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 607.2 «Forskning» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «ordbøker» suggested WDNO: T4--3 «Standardspråkets ordbøker» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «innbrudd» suggested WDNO: 364.1622 «Tyveri fra bolighus og lignende bygninger» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «internasjonal voldgift» suggested WDNO: 327.17 «Internasjonalt samarbeid» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «markedsføring» suggested WDNO: 343.08 «Regulering av handel» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «internett» suggested WDNO: 791.43 «Film» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «industri» suggested WDNO: 322.3 «Næringsliv og industri» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 371.3358 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «idrett» suggested WDNO: 796 «Sport, idrett, friluftsliv» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «adopsjon» suggested WDNO: 346.0178 «Adopsjon» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «videregående skoler» suggested WDNO: 373.238 «Videregående trinn» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 336.0068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 347.006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «konflikthåndtering» suggested WDNO: 658.315 «Relasjoner mellom arbeidsgivere og arbeidstakere» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «alternativ medisin» suggested WDNO: 610 «Medisin og helse» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «korstog» suggested WDNO: 940.18 «Perioden med korstogene, 1100-1299» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «elver» suggested WDNO: 797 «Vannsport og luftsport» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «transportrett» suggested WDNO: 343.093 «Transport» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «nøytrale stater» suggested WDNO: 940.5335 «Nøytrale stater» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «standardisering» suggested WDNO: 389.6 «Standardisering» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «spionasje» suggested WDNO: 261.87 «Internasjonale forhold» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «barn» suggested WDNO: 743.45 «Barn» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «historie» suggested WDNO: 738.3809 «Historie» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «arbeidstid» suggested WDNO: 331.257 «Arbeidstid» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «statskupp» suggested WDNO: 321.09 «Endring i styreform» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 369 «Foreninger» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 297.63092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «føderalisme» suggested WDNO: 321.02 «Føderasjoner» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «radio» suggested WDNO: 354.75 «Kommunikasjonsmidler» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «selvangivelser» suggested WDNO: 343.052044 «Utfylling av selvangivelser» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «militær etterretning» suggested WDNO: 623.71 «Etterretning og topografi knyttet til rekognosering» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «godseiere» suggested WDNO: 929.2 «Slektshistorie» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 613.0433 «Unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 366.3082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «elver» suggested WDNO: 577.64 «Elveøkologi og bekkeøkologi» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «helgener» suggested WDNO: 704.94863 «Helgener» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «narkotika» suggested WDNO: 178.8 «Forbruk av narkotika» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «regnskap» suggested WDNO: 658.1511 «Driftsregnskap (internregnskap)» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «humanøkologi» suggested WDNO: 261.88 «Miljø» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «dommer» suggested WDNO: 347.077 «Dommer» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «arbeidsmiljø» suggested WDNO: 363.11 «Ulykkesrisiko i yrkeslivet og på arbeidsplassen» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «finansregnskap» suggested WDNO: 657 «Regnskap» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 613.951 «Seksualhygiene hos unge personer» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «statsforfatningsrett» suggested WDNO: 342 «Statsforfatningsrett og forvaltningsrett» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «parlamenter» suggested WDNO: 328 «Den lovgivende prosess» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «offentlige anskaffelser» suggested WDNO: 352.53 «Kontrakter og anskaffelser» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «straff» suggested WDNO: 355.13325 «Straff» 2017-06-28 15:07:48
UJUR: «incest» suggested WDNO: 616.85836 «Seksuelt misbruk av barn og ungdom» 2017-06-28 15:07:48