Relasjoner

Vis relasjoner med
der kildebegrep har
Støtter trunkering foran og bak med %.
og målbegrep
Støtter trunkering foran og bak med %.

Viser 200 av 46926 relasjoner:
Kildebegrep Relasjon Målbegrep Sist endret
UJUR: «varemesser» suggested WDNO: 381.1 «Markedsføringskanaler» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: 175 «Etikk vedrørende fritidsaktiviteter, fritid, offentlige opptredener, kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «sosialdemokrati» suggested WDNO: 335.5 «Demokratisk sosialisme» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 353.48 «Utøvelse av statsborgerskap og rettigheter» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: 573.92 «Systemer for kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «advokater» suggested WDNO: 347.0504 «Praksis» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «jernbanetransport» suggested WDNO: 343.095 «Jernbanetransport» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 657.84 «Kommunikasjons- og underholdningsmedier» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «voldgift» suggested WDNO: 658.3154 «Kollektive forhandllinger» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «positivisme» suggested WDNO: 171.2 «Systemer basert på intuisjon, moralfølelse, fornuft; på plikter og rettigheter» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «reguleringsplaner» suggested WDNO: 354.353 «Planlegging av arealanvendelse» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «ulykkesforsikring» suggested WDNO: 368.7 «Forsikring mot yrkesskader (ulykker)» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «fattigdom» suggested WDNO: 339.46 «Fattigdom» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «idealisme» suggested WDNO: 370.12 «Klassifikasjon og filosofiske grunnlag» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 355.0072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: 591.59 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 296.444 «Ekteskaps- og skilsmisseriter og -tradisjoner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «radio» suggested WDNO: 657.84 «Kommunikasjons- og underholdningsmedier» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «islamsk rett» suggested WDNO: 340.59 «Islamsk rett» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «sivilprosess» suggested WDNO: 353.44 «Privatrettslige forhold» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «forvaltningsrett» suggested WDNO: 342.06 «Den utøvende statsmakt» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kirkerett» suggested WDNO: 262.9 «Kirkerett og kirketukt» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kulturminnevern» suggested WDNO: 353.77 «Kunst og humaniora» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 305.235 «Unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 331.347 «Arbeidstakere 14-20 år» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «yrkesskadeforsikring» suggested WDNO: 368.41 «Yrkesskadeforsikring (bedriftsulykkesforsikring)» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 302.072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «yrkesopplæring» suggested WDNO: T1--0683 «Personalforvaltning (HR-ledelse)» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «ordbøker» suggested WDNO: T1--03 «Ordbøker, leksika, konkordanser» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 305.4 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 201.723 «Sivile rettigheter» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «syfilis» suggested WDNO: 614.5472 «Syfilis» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «lån» suggested WDNO: 343.0742 «Bestemte typer bistand» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «yrkesopplæring» suggested WDNO: 352.669 «Opplæring» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «alternativ medisin» suggested WDNO: 613 «Personlig helse og sikkerhet» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «Arktis» suggested WDNO: 909.0913 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «banker» suggested WDNO: 725.24 «Finansinstitusjoner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 384.55 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 248.8082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «arbeidsmiljø» suggested WDNO: 352.67 «Arbeidsvilkår» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «personinntekt» suggested WDNO: 339.32 «Inntektsregnskap» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «narkotika» suggested WDNO: 615.7822 «Narkotika» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «auksjoner» suggested WDNO: 381.17 «Auksjoner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «lotterier» suggested WDNO: 659.17 «Markedsføring gjennom konkurranser og lotterier» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 371.71 «Elevers og studenters helse og lignende emner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kunstig befruktning» suggested WDNO: 618.178 «Infertilitet» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kanonisk rett» suggested WDNO: 262.9 «Kirkerett og kirketukt» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «lån» suggested WDNO: 352.45 «Gjeldshåndtering» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «Tribunaler» suggested WDNO: 262.136 «Administrasjon» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 540.72 «Forskning» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «idealisme» suggested WDNO: 141 «Idealisme og lignende systemer og doktriner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «statsmakt» suggested WDNO: 320 «Statsvitenskap (politikk og styresmakt)» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «lystbåter» suggested WDNO: 623.8223 «Lystbåter» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 640.6 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «lønn» suggested WDNO: 352.44 «Administrasjon av offentlige inntekter» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «maktfordelingsprinsippet» suggested WDNO: 352.88 «Bruk av overvåkningsorganer og tilsynsorganer» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «nøytrale stater» suggested WDNO: 940.325 «Nøytrale stater» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «folketrygdavgifter» suggested WDNO: 657.46 «Skatteregnskap» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 252.55 «Unge personer 12-20 år og studenter» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «telefon» suggested WDNO: 343.09943 «Telefon» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «tingsrett» suggested WDNO: 346.04 «Eiendom» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 362.1 «Personer med fysiske sykdommer» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «reproduksjon» suggested WDNO: 573.6 «Reproduksjonssystemet» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 327.1092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «inntektsskatt» suggested WDNO: 336.24 «Inntektsskatt» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «elektronisk post» suggested WDNO: 384.34 «Elektronisk post» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «atlas» suggested WDNO: T1--0222 «Bilder og lignende illustrasjoner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «revolusjon» suggested WDNO: 321.094 «Revolusjon» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «lydopptak» suggested WDNO: 621.38932 «Opptakere og opptak» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «velferdsrett» suggested WDNO: 344.03 «Sosialomsorg» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «offentlige finanser» suggested WDNO: 352.4 «Finansadministrasjon og budsjetter» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «revolusjon» suggested WDNO: 303.4 «Sosial endring» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «symboler» suggested WDNO: 413.15 «Forkortelsesordbøker, akronymordbøker, symbolordbøker» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 920.02082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kjemiske våpen» suggested WDNO: 623.445 «Kjemiske våpen» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «pornografi» suggested WDNO: 176.7 «Obskønitet og pornografi» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «oppsigelsesvern» suggested WDNO: 331.2596 «Stillingsvern» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 259.23 «Pastoral omsorg for unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kryptografi» suggested WDNO: 005.82 «Trusseltiltak» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «abort» suggested WDNO: 296.38 «Jødedom og samfunnsvitenskap» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «advokater» suggested WDNO: 347.0572 «Honorarer for profesjonelle juridiske tjenester» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «telefon» suggested WDNO: 623.733 «Telefoni» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «folkemord» suggested WDNO: 179.7 «Respekt og mangel på respekt for menneskeliv» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «radio» suggested WDNO: 261.52 «Medier (kommunikasjonsmidler)» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «forsikringsrett» suggested WDNO: 346.086 «Forsikring» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «dødsstraff» suggested WDNO: 179.7 «Respekt og mangel på respekt for menneskeliv» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «prosedyre» suggested WDNO: 347.735-347.738 «Prosedyre» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «straff» suggested WDNO: 345.077 «Utfall av rettssaker» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 659.143 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «systemdesign» suggested WDNO: 004.21 «Systemanalyse og systemdesign» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «selgere» suggested WDNO: 658.31245 «Opplæring av medarbeidere i bestemte typer stillinger» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 540.72 «Forskning» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «privatrett» suggested WDNO: 346 «Privatrett» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «transport» suggested WDNO: 388 «Samferdsel» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 302.2345 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 352.23092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «smittsomme sykdommer» suggested WDNO: 616.9 «Andre sykdommer» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «personregistre» suggested WDNO: 011.7 «Generelle bibliografier og kataloger over verker med bestemte typer innhold» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 364.254 «Innflytelse fra massemedier» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «informatikk» suggested WDNO: T1--0285 «Dataapplikasjoner» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «kommunale boliger» suggested WDNO: 647.92 «Permanente boliger for flere husstander» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «domstoler» suggested WDNO: 347.01 «Domstoler» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «arealplanlegging» suggested WDNO: 307.12 «Planlegging» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «beroligende midler» suggested WDNO: 362.299 «Andre stoffer» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «Folkeforbundet» suggested WDNO: 352.112 «Folkeforbundet» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «avtalerett» suggested WDNO: 346.02 «Rettshandel, kontrakter, fullmakter» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «historie» suggested WDNO: 338.88909 «Historie» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «straff» suggested WDNO: 303.36 «Tvang» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 796.325069 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «revolusjon» suggested WDNO: 296.382 «Jødedom og politikk» 2017-06-28 15:07:51
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 352.233092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «banker» suggested WDNO: 346.082 «Banker» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «mødre» suggested WDNO: 613.20852 «Mødre» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «vitenskap» suggested WDNO: T1--015 «Vitenskapelige prinsipper» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «biler» suggested WDNO: 623.7472 «Motordrevne landkjøretøyer for personelltransport» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «psykologi» suggested WDNO: 150 «Psykologi» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «solenergi» suggested WDNO: 333.7923 «Solenergi» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «forvaltningsorganer» suggested WDNO: 351 «Offentlig administrasjon» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «auksjoner» suggested WDNO: 343.0811 «Detaljhandel» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «samer» suggested WDNO: T5--9457 «Samer» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «helse» suggested WDNO: 306.461 «Medisin og helse» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «dommere» suggested WDNO: 345.0124 «Dommere ved straffedomstoler» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «firmanavn» suggested WDNO: 346.048 «Immateriell eiendom» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «utdanning» suggested WDNO: 796.325071 «Utdanning» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «næringsmiddelkontroll» suggested WDNO: 363.192 «Matvarer» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 581.7 «Planteøkologi, planter som er karakteristiske for bestemte miljøer» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «etikk» suggested WDNO: 296.36 «Etikk» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 172.1 «Forholdet mellom individ og stat» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ansvar» suggested WDNO: 658.402 «Intern organisering» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «korstog» suggested WDNO: 944.023 «Filip IIs regjeringstid, Ludvig VIIIs regjeringstid, Ludvig IXs regjeringstid, 1180-1270» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «utdanning» suggested WDNO: 344.07 «Utdanning» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «offentlige anskaffelser» suggested WDNO: 352.53 «Kontrakter og anskaffelser» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «internasjonal bistand» suggested WDNO: 361.26 «Internasjonale tiltak» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «krig» suggested WDNO: 201.7273 «Krig og fred» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 302.072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «pågripelse» suggested WDNO: 363.232 «Patruljering og overvåkning» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «benådning» suggested WDNO: 345.077 «Utfall av rettssaker» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «prostitusjon» suggested WDNO: 176.5 «Prostitusjon» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 371.20068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 262.9 «Kirkerett og kirketukt» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «rettferdighet» suggested WDNO: 201.76 «Sosiale problemer og sosiale tjenester» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «privatrett» suggested WDNO: 346 «Privatrett» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 261.52 «Medier (kommunikasjonsmidler)» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «barn» suggested WDNO: 297.644 «Barn» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 327.06 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «fagforeninger» suggested WDNO: 322.2 «Arbeiderbevegelse og arbeidergrupperinger» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 341.2422068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «offentlig rett» suggested WDNO: 342 «Statsforfatningsrett og forvaltningsrett» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «bøter» suggested WDNO: 336.16 «Administrative inntekter» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «oppsigelsesvern» suggested WDNO: 342.0686 «Arbeidsvilkår» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «maskinvare» suggested WDNO: 621.39 «Datateknikk» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 306.815082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 364.1092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «forsikringsagenter» suggested WDNO: 368.0092 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «barnebidrag» suggested WDNO: 346.0172 «Barnebidrag» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 248.8943 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «menneskerettigheter» suggested WDNO: 341.48 «Menneskerettigheter» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «forbrukervern» suggested WDNO: 381.34 «Forbrukervern» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «kredittkort» suggested WDNO: 332.1788 «Kredittkort» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «grunnskoler» suggested WDNO: 372 «Førskoleopplæring og barneskoleopplæring» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «reguleringsplaner» suggested WDNO: 354.333 «Planlegging av ressursbruk» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: T1--014 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «pornografi» suggested WDNO: 363.47 «Obskønitet og pornografi» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «forurensning» suggested WDNO: 615.902 «Industriell toksikologi» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 155.5082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «krigsofre» suggested WDNO: 305.90695 «Krigsofre» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 368.40068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «politi» suggested WDNO: 306.28 «Politiinstitusjoner» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «arbeidsløshet» suggested WDNO: 331.137 «Arbeidsledighet» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «biologisk mangfold» suggested WDNO: 333.95 «Biologiske ressurser» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 324.3 «Andre typer partiorganisasjoner (støtteorganisasjoner)» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 690.068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «sentralbanker» suggested WDNO: 332.11 «Sentralbanker» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «moral» suggested WDNO: 170 «Etikk (moralfilosofi)» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «samarbeid» suggested WDNO: 302.14 «Sosial deltakelse» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «sosialhistorie» suggested WDNO: 306.09 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «arbeidsgiveransvar» suggested WDNO: 346.031 «Bestemte kategorier personers erstatningsansvar» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «samboerskap» suggested WDNO: 346.016 «Ekteskap, partnerskap, forhold» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «advokater» suggested WDNO: 174.3 «Etikk i rettsvesenet» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «sjekker» suggested WDNO: 346.096 «Omsettelige dokumenter» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ran» suggested WDNO: 364.1552 «Ran» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «dommere» suggested WDNO: 174.3 «Etikk i rettsvesenet» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 351 «Offentlig administrasjon» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «reproduksjonsteknologi» suggested WDNO: 176.2 «Reproduksjonsteknologi» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «utdanning» suggested WDNO: 370 «Utdanning og opplæring» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «rettshjelp» suggested WDNO: 362.586 «Rådgivning og veiledning» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «straffeprosess» suggested WDNO: 353.43 «Strafferettslige forhold» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «miljøvern» suggested WDNO: 658.4083 «Miljøvern» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «systemdesign» suggested WDNO: 005.12 «Programvaresystemanalyse og programvaresystemdesign» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «hermeneutikk» suggested WDNO: 297.122601 «Filosofi og teori» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «sivilprosess» suggested WDNO: 347.05 «Prosedyre» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «samboerskap» suggested WDNO: 306.841 «Partnerskap og forhold; common-law ekteskap» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «lydopptak» suggested WDNO: 384 «Kommunikasjonsmidler» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «minoriteter» suggested WDNO: 353.53 «Tiltak rettet mot persongrupper» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «telekommunikasjon» suggested WDNO: 384 «Kommunikasjonsmidler» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «politiske rettigheter» suggested WDNO: 323.5 «Politiske rettigheter» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 202.2 «Mennesket» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «selskapsrett» suggested WDNO: 346.066 «Korporasjoner (selskaper)» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «lån» suggested WDNO: 332.1753 «Lån» 2017-06-28 15:07:50
UJUR: «atlas» suggested WDNO: 912 «Grafiske framstillinger av jordas overflate og av himmellegemer utenfor jorda» 2017-06-28 15:07:50