Relasjoner

Vis relasjoner med
der kildebegrep har
Støtter trunkering foran og bak med %.
og målbegrep
Støtter trunkering foran og bak med %.

Viser 200 av 46926 relasjoner:
Kildebegrep Relasjon Målbegrep Sist endret
UJUR: «helgener» suggested WDNO: 206.1 «Ledere og deres arbeid» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «narkotika» suggested WDNO: 364.13365 «Narkotika» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «prøveløslatelse» suggested WDNO: 345.077 «Utfall av rettssaker» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «systemdesign» suggested WDNO: 004.21 «Systemanalyse og systemdesign» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «litteratur» suggested WDNO: T4--804 «Oversettelse av litteratur og litterær komposisjon» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «avbruddsforsikring» suggested WDNO: 368.815 «Avbruddsforsikring» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «dydsetikk» suggested WDNO: 171.3 «Perfeksjonisme» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 323.46 «Eiendomsrettigheter» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «fosterbarn» suggested WDNO: 362.733 «Omsorg i fosterhjem» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 027.626 «Biblioteker for unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «voldtekt» suggested WDNO: 364.1532 «Voldtekt» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «Fredskonferanser» suggested WDNO: 341.73 «Fred og nedrustning» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «krigsforbrytelser» suggested WDNO: 341.69 «Krigsforbrytelser» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «forurensning» suggested WDNO: 363.73 «Forurensning» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «kjemiske våpen» suggested WDNO: 358.3482 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «skipsfart» suggested WDNO: 387.5 «Sjøfart (sjøtransport)» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «fengsler» suggested WDNO: 365 «Soningsinstitusjoner og lignende institusjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «konkurranse» suggested WDNO: 577.83 «Konkurranse» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «verdipapirer» suggested WDNO: 346.0922 «Bestemte typer investeringer» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «diskriminering» suggested WDNO: 270.08 «Persongrupper» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: 200.14 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 613.66082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «internasjonale relasjoner» suggested WDNO: 297.272 «Islam og politikk» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 306.74082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: 658.45 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «godseiere» suggested WDNO: T1--08621 «Overklassen» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «reproduksjonsteknologi» suggested WDNO: 613.94 «Fødselskontroll og reproduksjonsteknologi» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «nedrustning» suggested WDNO: 172.4 «Internasjonale relasjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «narkotika» suggested WDNO: 178.8 «Forbruk av narkotika» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «husmødre» suggested WDNO: 346.0163 «Ektefeller» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «sivil ulydighet» suggested WDNO: 172.1 «Forholdet mellom individ og stat» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «symboler» suggested WDNO: 411 «Standardspråkets skriftsystemer» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «radio» suggested WDNO: T1--0715 «Voksenopplæring og opplæring på arbeidsplassen» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «internasjonale relasjoner» suggested WDNO: 172.4 «Internasjonale relasjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «spionasje» suggested WDNO: 353.17 «Etterretning og kontraspionasje» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «dumping» suggested WDNO: 343.087 «Internasjonal handel (utenrikshandel)» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «forfatningsendringer» suggested WDNO: 342.03 «Revisjoner og endringer av grunnleggende lovverk» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 027.006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «jernbanetransport» suggested WDNO: 385 «Jernbanetransport» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 364.106092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «opsjoner» suggested WDNO: 332.6453 «Opsjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «helse» suggested WDNO: 613 «Personlig helse og sikkerhet» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «historie» suggested WDNO: T1--09 «Historie, geografisk behandling, biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 374.0068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 338.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «dødshjelp» suggested WDNO: 179.7 «Respekt og mangel på respekt for menneskeliv» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «sosialrett» suggested WDNO: 344.01 «Arbeid» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «verdipapirer» suggested WDNO: 343.05246 «Kapitalinntekter» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «bibliografier» suggested WDNO: 016 «Bibliografier og kataloger over verker om bestemte emner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 296.382 «Jødedom og politikk» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «sosialhistorie» suggested WDNO: 973.71 «Sosialhistorie, politisk historie, økonomisk historie» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «yrkesopplæring» suggested WDNO: 370.113 «Yrkesopplæring» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «reproduksjon» suggested WDNO: 575.6 «Reproduksjonsorganer» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 336.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: T1--092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 770.92 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 338.7 «Forretningsforetak» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «lån» suggested WDNO: 346.073 «Lån» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 343.09946 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «ekspropriasjon» suggested WDNO: 343.0252 «Ervervelse» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 070.195 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «banker» suggested WDNO: 346.082 «Banker» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «internasjonale relasjoner» suggested WDNO: 303.482 «Kontakt mellom kulturer» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «farskap» suggested WDNO: 306.8742 «Relasjoner mellom fedre og barn» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «filosofi» suggested WDNO: 100 «Filosofi, parapsykologi og okkultisme, psykologi» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «nedrustning» suggested WDNO: 327.174 «Nedrustning og rustningskontroll» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 336.006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «krig» suggested WDNO: 297.27 «Islam og samfunnsvitenskap» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «personregistre» suggested WDNO: T1--025 «Registre over personer og organisasjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 296.74 «Ekteskap og familieliv» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «narkotika» suggested WDNO: 364.13365 «Narkotika» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «standardisering» suggested WDNO: 658.562 «Kvalitetskontroll» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «symboler» suggested WDNO: 302.2223 «Symboler» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 070.444092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «legater» suggested WDNO: 001.44 «Støtte og stimulans til forskning» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «folketrygd» suggested WDNO: 362 «Sosiale problemer knyttet til og tjenester overfor persongrupper» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «auksjoner» suggested WDNO: 658.877 «Auksjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «motorvognforsikring» suggested WDNO: 368.232 «Motorvognforsikring» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 355.8068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «familieplanlegging» suggested WDNO: 304.666 «Familieplanlegging» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «sosiale problemer» suggested WDNO: 297.27 «Islam og samfunnsvitenskap» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «fingeravtrykk» suggested WDNO: 363.258 «Identifisering av kriminelle» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «sjøkrig» suggested WDNO: 359 «Sjøstridskrefter og sjøkrig» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «etikk» suggested WDNO: 297.45 «Sufisk etikk» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 371.2006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «offentlige anskaffelser» suggested WDNO: 355.6212 «Kontrakter og anskaffelser» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «barn» suggested WDNO: 612.65 «Barns utvikling» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «livsforsikring» suggested WDNO: 368.32 «Livsforsikring» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «forsikring» suggested WDNO: 368 «Forsikring» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «historie» suggested WDNO: 372.89 «Historie og geografi» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «barn» suggested WDNO: 323.352 «Unge personer» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 940.5318092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 323.34 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 333.3 «Privat eiendomsrett til landområder» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «bøter» suggested WDNO: 364.68 «Straff utenfor institusjoner» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «fosterforeldre» suggested WDNO: 306.874 «Relasjoner mellom foreldre og barn» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 248.4 «Kristen livsførsel og kristen praksis» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 352.67 «Arbeidsvilkår» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «husmødre» suggested WDNO: T1--08864 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «narkotika» suggested WDNO: 616.8632 «Narkotika» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «meddommere» suggested WDNO: 174.3 «Etikk i rettsvesenet» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «lønn» suggested WDNO: 343.05242 «Lønn» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «helgener» suggested WDNO: 922.22 «Helgener» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «sosialdemokrati» suggested WDNO: 320.5315 «Marxisme-påvirket sosialisme (demokratisk sosialisme, sosialdemokrati)» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «internasjonal økonomi» suggested WDNO: 337 «Internasjonal økonomi» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «tingsrett» suggested WDNO: 346.04 «Eiendom» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 371.20092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «Nordishavet» suggested WDNO: T2--1632 «Nordishavet (Polhavet)» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «adopsjon» suggested WDNO: 362.734 «Adopsjon» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «regnskapsrapporter» suggested WDNO: 657.3 «Regnskapsrapporter (årsregnskap)» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «opphavsrett» suggested WDNO: 025.12 «Fotokopieringstjenester (reprografi)» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 069.068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 618.9200092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «solenergi» suggested WDNO: 720.4724 «Bruk av solenergi» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 346.0664 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «friluftsliv» suggested WDNO: 613.711 «Fysisk trening for idrett» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 808.830092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «leksika» suggested WDNO: T1--03 «Ordbøker, leksika, konkordanser» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «mødre» suggested WDNO: T1--0852 «Mødre» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «territorialfarvann» suggested WDNO: 341.448 «Territorialfarvann» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «journalistikk» suggested WDNO: 323.445 «Trykkefrihet» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 808.880092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «forsikring» suggested WDNO: 346.086 «Forsikring» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «sivil ulydighet» suggested WDNO: 363.32 «Sosial konflikt» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 346.0438 «Tilskjøting» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «databaser» suggested WDNO: 658.4038011 «Systemer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «NAFTA» suggested WDNO: 665.53824 «Nafta» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «banktjenester» suggested WDNO: 332.17 «Banktjenester» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «narkotika» suggested WDNO: 362.29 «Rusmisbruk» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «informatikk» suggested WDNO: 004 «Informatikk» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «antropologi» suggested WDNO: 128 «Mennesket» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «aksjer» suggested WDNO: 346.0666 «Verdipapirer og eiere av verdipapirer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «sedvanerett» suggested WDNO: 340.5 «Rettssystemer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «skatteregnskap» suggested WDNO: 343.042 «Skatteligning og skatteinnkreving» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «maktfordeling» suggested WDNO: 342.044 «Statsmakter» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «årsregnskap» suggested WDNO: 346.063 «Regnskap» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «litteratur» suggested WDNO: 364.254 «Innflytelse fra massemedier» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «yrkesopplæring» suggested WDNO: T1--071 «Utdanning og opplæring» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 346.06 «Organisasjoner (sammenslutninger)» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «allmennaksjeselskaper» suggested WDNO: 346.0668 «Typer korporasjoner (typer selskaper)» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «flyplasser» suggested WDNO: 343.0977 «Flyplasser» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: 370.14 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «forsikring» suggested WDNO: 658.3254 «Forsikring og yrkesskadeerstatning» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «prøveløslatelse» suggested WDNO: 364.62 «Prøveløslatelse og forvaring» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «særeie» suggested WDNO: 346.01664 «Felleseie ved skilsmisse, oppløsning, annullering, separasjon» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 302.35 «Sosial interaksjon innenfor komplekse grupper» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «reproduksjon» suggested WDNO: 741.217 «Reproduksjon» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «spill» suggested WDNO: 796 «Sport, idrett, friluftsliv» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «idrett» suggested WDNO: 649.57 «Mosjon, gymnastikk, idrett» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «spill» suggested WDNO: 175 «Etikk vedrørende fritidsaktiviteter, fritid, offentlige opptredener, kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «internasjonale lån» suggested WDNO: 332.15 «Internasjonale banker» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «modernisme» suggested WDNO: 273.9 «1800-tallet og senere» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «vitenskapsfilosofi» suggested WDNO: 501 «Filosofi og teori» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «kollektivtransport» suggested WDNO: 343.0933 «Persontransport» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «reklame» suggested WDNO: 659.1 «Reklame» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «reklame» suggested WDNO: 741.67 «Annonser og plakater» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «Antarktis» suggested WDNO: 998.9 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «idrett» suggested WDNO: 306.483 «Idrett» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «internasjonal rett» suggested WDNO: 341 «Folkerett» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «rettssaker» suggested WDNO: 341.690268 «Rettssaker» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «separasjon» suggested WDNO: 346.01668 «Separasjon» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «historie» suggested WDNO: 338.88709 «Historie» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «historie» suggested WDNO: 320.901-320.905 «Historie» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «forurensning» suggested WDNO: 354.335 «Forebygging og kontroll med forurensning» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «straff» suggested WDNO: 365.644 «Straffer for overtredelse av fengselsdisiplin» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «regjeringer» suggested WDNO: 352.24 «Regjeringer og komitéer på regjeringsnivå» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «krig» suggested WDNO: 303.66 «Krig og fred» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «alkohol» suggested WDNO: 613.81 «Alkohol» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «borettslag» suggested WDNO: 334.1 «Borettslag» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 262.006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 579.17 «Økologi, organismer som er karakteristiske for bestemte miljøer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «internasjonale organisasjoner» suggested WDNO: 336.00601 «Internasjonale organisasjoner» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «leksika» suggested WDNO: 030 «Generelle leksikalske verker» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «havner» suggested WDNO: 386.8 «Havner» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 343.074 «Økonomisk bistand» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «pornografi» suggested WDNO: 757.8 «Erotikk» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «elver» suggested WDNO: 714 «Vannelementer i landskapsarkitektur» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «krigsfanger» suggested WDNO: 355.113 «Inaktive perioder» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 370.6 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «odelsrett» suggested WDNO: 346.0432 «Eierforhold (besittelsesrett til landområder)» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «utdanning» suggested WDNO: 353.8 «Offentlig administrasjon av organer som støtter og kontrollerer utdanning» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «arbeidsrett» suggested WDNO: 344.01 «Arbeid» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «landbruksrett» suggested WDNO: 343.076 «Landbruksnæring» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «marxisme» suggested WDNO: 335.4 «Marxistiske systemer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «terrorisme» suggested WDNO: 658.473 «Fysisk sikkerhet» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «offentlige informasjonstjenester» suggested WDNO: 027.5 «Forvaltningsbiblioteker» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «sosialisme» suggested WDNO: 335 «Sosialisme og lignende systemer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «regnskap» suggested WDNO: 343.034 «Budsjettering og utgifter» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «elektrisk kraft» suggested WDNO: 621.3745 «Instrumenter for måling av energi» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «spionasje» suggested WDNO: 341.63 «Krigføring» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «slaveri» suggested WDNO: 973.7112 «Forlengelse av slaveri» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «arbeidskonflikter» suggested WDNO: 658.3155 «Arbeidskonflikter» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «inntektsskatt» suggested WDNO: 343.052 «Inntektsskatt» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «yrkesutdanning» suggested WDNO: 373.246 «Yrkesrettede skoler» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «atlas» suggested WDNO: T1--0223 «Kart, planer, diagrammer» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «radio» suggested WDNO: 623.734 «Radio og radar» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 306.3 «Økonomiske institusjoner» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «økonomisk vekst» suggested WDNO: 338.9 «Økonomisk utvikling og vekst» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «skilsmisse» suggested WDNO: 346.0166 «Skilsmisse, oppløsning, annullering, separasjon» 2017-06-28 15:07:54
UJUR: «informasjonsteknologi» suggested WDNO: 303.4833 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:54