Relasjoner

Vis relasjoner med
der kildebegrep har
Støtter trunkering foran og bak med %.
og målbegrep
Støtter trunkering foran og bak med %.

Viser 200 av 46926 relasjoner:
Kildebegrep Relasjon Målbegrep Sist endret
UJUR: «trafikkregler» suggested WDNO: 343.0946 «Drift av kjøretøy og trafikkregulering» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 909.0092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «livsforsikring» suggested WDNO: 343.0524 «Skatter på bestemte inntektstyper» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «konflikthåndtering» suggested WDNO: 303.69 «Konfliktløsning» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «alluvium» suggested WDNO: 551.354 «Transportert materiale (sedimenter)» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «historie» suggested WDNO: 911.09 «Historie» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «banker» suggested WDNO: 657.8333 «Finans» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «reproduksjon» suggested WDNO: 372.372 «Seksualundervisning» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «terminkontrakter» suggested WDNO: 332.6452 «Terminkontrakter» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 206.3092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «grenser» suggested WDNO: 320.8 «Lokale styresmakter» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «fritidsbåter» suggested WDNO: 387.20423 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «databaser» suggested WDNO: 005.74 «Datafiler og databaser» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «brannforsikring» suggested WDNO: 368.12 «Forsikringsgrener beslektet med brannforsikring og tegning av utvidet dekning» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 354.75 «Kommunikasjonsmidler» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kolonier» suggested WDNO: 355.352 «Ekspedisjonsstyrker» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «internasjonale relasjoner» suggested WDNO: 201.727 «Internasjonale forhold» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 354.27 «Generelle former for bistand» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biologisk krigføring» suggested WDNO: 261.873 «Krig og fred» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «rettferdighet» suggested WDNO: 261.8 «Kristendom og sosioøkonomiske problemer» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «spionasje» suggested WDNO: 331.894 «Tiltak fra ledelsen» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 392.5 «Skikker knyttet til bryllup og ekteskap» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «prostitusjon» suggested WDNO: 363.44 «Prostitusjon» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «fosterbarn» suggested WDNO: 306.874 «Relasjoner mellom foreldre og barn» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «lønnsforskjeller» suggested WDNO: 331.22 «Lønnsforskjeller» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «sosialhistorie» suggested WDNO: 940.271 «Sosialhistorie, politisk historie, økonomisk historie» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «helseundersøkelser» suggested WDNO: 614.42 «Forekomst» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «familieplanlegging» suggested WDNO: 363.96 «Fødselskontroll» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «logisk programmering» suggested WDNO: 006.3 «Kunstig intelligens og naturlige beregningsmetoder» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «deltidsarbeid» suggested WDNO: 658.3121 «Arbeidstid» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «lydopptak» suggested WDNO: 780 «Musikk» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «historiografi» suggested WDNO: T1--0722 «Historisk forskning» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 347.006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «telefon» suggested WDNO: 354.75 «Kommunikasjonsmidler» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «statsgjeld» suggested WDNO: 339.523 «Budsjettoverskudd og budsjettunderskudd» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «helgener» suggested WDNO: 235.2 «Helgener» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «fiskerirett» suggested WDNO: 343.07692 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «prevensjon» suggested WDNO: 176.3 «Fødselskontroll» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «elektrisk kraft» suggested WDNO: 343.0929 «Elektrisk kraft» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «friluftsliv» suggested WDNO: 649.57 «Mosjon, gymnastikk, idrett» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «skip» suggested WDNO: 386.22 «Skip» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «narkotika» suggested WDNO: 364.177 «Narkotika» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «sjørett» suggested WDNO: 343.096 «Transport til vanns» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «fattigdom» suggested WDNO: 204.47 «Askese» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «avgifter» suggested WDNO: 388.049 «Økonomiske aspekter ved transport» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 269.26 «Evangelisering (vekkelse) gjennom radio og fjernsyn» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «sosiale problemer» suggested WDNO: 201.76 «Sosiale problemer og sosiale tjenester» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «stemmerett» suggested WDNO: 324.62 «Stemmerett» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 155.333 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «lisensavgifter» suggested WDNO: 336.16 «Administrative inntekter» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kulturminnevern» suggested WDNO: 363.69 «Kulturminnevern» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kunstig intelligens» suggested WDNO: 006.3 «Kunstig intelligens og naturlige beregningsmetoder» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «testamenter» suggested WDNO: 929.3 «Genealogiske kilder» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 777.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «sodomi» suggested WDNO: 306.77 «Seksuell og relatert praksis» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «samer» suggested WDNO: T5--9455 «Samer» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «nedrustning» suggested WDNO: 201.7273 «Krig og fred» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «separasjon» suggested WDNO: 201.7 «Religioners holdninger til sosiale spørsmål» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «industri» suggested WDNO: 354 «Offentlig administrasjon av økonomi og miljø» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: 651.7 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «transport» suggested WDNO: 069.53 «Vedlikehold, vern, bevaring, restaurering, fremvisning, ordning, lagring, transport» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «offentlige finanser» suggested WDNO: 336 «Offentlige finanser» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «samvittighetsfrihet» suggested WDNO: 323.442 «Samvittighetsfrihet og religionsfrihet» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 623.735 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «skipsbygging» suggested WDNO: 623.82 «Sjøfartøyer» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «informatikk» suggested WDNO: 371.334 «Informatikk» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «naturrett» suggested WDNO: 340.112 «Jus og etikk» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 338.889092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «legater» suggested WDNO: T1--079 «Konkurranser, utmerkelser, økonomisk støtte» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «grenser» suggested WDNO: 320.12 «Territorium» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «religionsfrihet» suggested WDNO: 261.72 «Religionsfrihet» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «yrkesopplæring» suggested WDNO: T1--071 «Utdanning og opplæring» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 155.6433 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «saltvannsfiske» suggested WDNO: 639.22 «Saltvannsfiske» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «høyskoler» suggested WDNO: 344.075 «Skolers, skolers representanters, skolekretsers juridiske ansvar» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «straff» suggested WDNO: 303.36 «Tvang» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «spionasje» suggested WDNO: 658.472 «Business intelligence og sikring av informasjon og ideer» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «veksler» suggested WDNO: 332.77 «Omsettelige verdipapirer» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 364.374 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «yrkesopplæring» suggested WDNO: 331.2592 «Opplæring» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «informasjonsteknologi» suggested WDNO: 303.4833 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 331.082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «utpressing» suggested WDNO: 364.165 «Pengeutpressing» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 323.46 «Eiendomsrettigheter» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «symboler» suggested WDNO: 246.55 «Symboler» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «Svalbard» suggested WDNO: T2--981 «Svalbard» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «voldgift» suggested WDNO: 327.17 «Internasjonalt samarbeid» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «kultur» suggested WDNO: 344.09 «Kultur og religion» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «arbeidsrett» suggested WDNO: 344.01 «Arbeid» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «jernbanetransport» suggested WDNO: 354.767 «Jernbanetransport» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 342.08772 «Unge personer» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «militærrett» suggested WDNO: 343.01 «Militærrett og forsvarsrett, veteranlover» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «slaveri» suggested WDNO: 177.5 «Diskriminering og slaveri» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «journalistikk» suggested WDNO: 302.23 «Medier (kommunikasjonsmidler)» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «prostitusjon» suggested WDNO: 306.74 «Prostitusjon» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «avtalerett» suggested WDNO: 346.02 «Rettshandel, kontrakter, fullmakter» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «politivold» suggested WDNO: 363.232 «Patruljering og overvåkning» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 973.7092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «elver» suggested WDNO: 341.442 «Elver» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «pengepolitikk» suggested WDNO: 332.46 «Pengepolitikk» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «korrupsjon» suggested WDNO: 364.1323 «Korrupsjon» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «forvaltningsorganer» suggested WDNO: 011.534 «Offentlige publikasjoner utgitt av administrative organer med utøvende makt» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 297.61092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «forurensning» suggested WDNO: 364.145 «Forbrytelser mot miljøet» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 355.006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «reproduksjonsteknologi» suggested WDNO: 618.17806 «Behandling» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «lotterier» suggested WDNO: 795.38 «Lotterier» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «forurensning» suggested WDNO: 261.88 «Miljø» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «krig» suggested WDNO: 341.6 «Krigens rett» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «strafferett» suggested WDNO: 345 «Strafferett» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «straffesaker» suggested WDNO: 345.07 «Rettslig behandling» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «arbeidsulykker» suggested WDNO: 368.56 «Diverse typer ansvarsforsikring» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 378.0068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «offentlige informasjonstjenester» suggested WDNO: 327.11 «Bestemte midler for å oppnå utenrikspolitiske mål» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «reguleringsplaner» suggested WDNO: 711 «Arealplanlegging» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «krigsofre» suggested WDNO: 364.086949 «Krigsofre» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «kunstig befruktning» suggested WDNO: 176.2 «Reproduksjonsteknologi» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «statsoverhoder» suggested WDNO: 352.23 «Regjeringsledere» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «elevorganisasjoner» suggested WDNO: T1--06 «Organisasjoner og ledelse» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 262.14082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «lisensavtaler» suggested WDNO: 343.07 «Regulering av økonomisk virksomhet» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «økosystemer» suggested WDNO: 577 «Økologi» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «fosterhjem» suggested WDNO: 364.44 «Velferdsordninger» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «kredittkort» suggested WDNO: 332.765 «Kredittkort» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 269.26 «Evangelisering (vekkelse) gjennom radio og fjernsyn» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «moral» suggested WDNO: 364.17 «Krenkelse av offentlig moral» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «velferdsstaten» suggested WDNO: 330.126 «Blandingsøkonomier» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «internasjonale relasjoner» suggested WDNO: 261.87 «Internasjonale forhold» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 782.1092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «miljørett» suggested WDNO: 344.046 «Miljøvern» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «militær okkupasjon» suggested WDNO: 355.49 «Okkupasjon av erobrede områder» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «standardisering» suggested WDNO: 343.075 «Produksjonsstyring» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 204.41 «Ekteskap og familieliv» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 353.6 «Offentlig administrasjon av helsetjenester» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «likestilling» suggested WDNO: 353.53 «Tiltak rettet mot persongrupper» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «omorganisering» suggested WDNO: 658.16 «Omorganisering og oppløsning av foretak» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «forsikringsrett» suggested WDNO: 346.086 «Forsikring» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «bergverksdrift» suggested WDNO: 622 «Utvinning og lignende operasjoner» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «barn» suggested WDNO: T1--083 «Unge personer» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «forsikring» suggested WDNO: 658.153 «Skatter og avgifter, forsikring, donasjoner til veldedige formål» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «rasediskriminering» suggested WDNO: 342.0873 «Etniske og nasjonale grupper» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «asylrett» suggested WDNO: 323.631 «Utenlandske borgere» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «byråkrati» suggested WDNO: 352.63 «Embetsverk (byråkrati)» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «opsjoner» suggested WDNO: 332.632283 «Opsjoner» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «krig» suggested WDNO: 172.42 «Krig og fred» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «fattigdom» suggested WDNO: 248.47 «Askese» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «økologi» suggested WDNO: 372.357 «Naturlære» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «pornografi» suggested WDNO: 353.37 «Regulering av personlig atferd» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 796.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 372.83 «Medborgerkompetanse (statsborgerskap)» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «fosterforeldre» suggested WDNO: T1--085 «Slektninger» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «ekspropriasjon» suggested WDNO: 333.13 «Ervervelse» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «fagforeninger» suggested WDNO: 354.97 «Fagforeninger og kollektive forhandlinger» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «kirkerett» suggested WDNO: 262.9 «Kirkerett og kirketukt» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «samfunnssikkerhet» suggested WDNO: 363.1 «Offentlige tiltak knyttet til samfunnssikkerhet» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «skilsmisse» suggested WDNO: 173 «Familieetikk» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «eiendomsskatt» suggested WDNO: 343.054 «Skatter og avgifter knyttet til eiendom» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 570.72 «Forskning» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «ytringsfrihet» suggested WDNO: 323.44 «Handlefrihet (frihet)» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «elver» suggested WDNO: 627.12 «Elver og bekker» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «markedsføring» suggested WDNO: T1--0688 «Markedsføringsledelse» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «sosiale medier» suggested WDNO: 659.144 «Reklame i digitale medier» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «kommunale boliger» suggested WDNO: 363.585 «Kommunale boliger» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «streikerett» suggested WDNO: 331.89201 «Filosofi og teori» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «omsorgspermisjon» suggested WDNO: 331.2576 «Permisjoner og hvileperioder (pauser)» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «helgener» suggested WDNO: 280 «Trossamfunn og sekter i den kristne kirke» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 371.2006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 338.888092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «krigsfanger» suggested WDNO: 331.51 «Fanger og tidligere straffede personer» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «fertilitet» suggested WDNO: 304.632 «Fertilitet» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «derivater» suggested WDNO: 332.632 «Verdipapirer, fast eiendom, råvarer» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «asylrett» suggested WDNO: 342.083 «Statsborgerskap og nasjonalitet» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «domstoler» suggested WDNO: 341.242228 «Den europeiske unionens domstoler» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «helse» suggested WDNO: 649.4 «Helseomsorg for barn» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «statsstøtte» suggested WDNO: 379.32 «Offentlig støtte til privat utdanning» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «forlik» suggested WDNO: 347.09 «Tvisteløsning» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «arbeidsavtaler» suggested WDNO: 331.891 «Kontrakter og lignende emner» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 323.352 «Unge personer» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «selvmord» suggested WDNO: 362.28 «Selvmord» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «slektskap» suggested WDNO: 306.83 «Typer slektskapssystemer» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «forsikringsrett» suggested WDNO: 346.086 «Forsikring» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «ekteskap» suggested WDNO: 306.81 «Ekteskap og sivilstand» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «migrasjon» suggested WDNO: 304.8 «Befolkningsbevegelser» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «sport» suggested WDNO: 353.97 «Sikkerhet på diverse områder» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «halvsuverene stater» suggested WDNO: 341.27 «Halvsuverene stater» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «biler» suggested WDNO: 910 «Geografi og reiser» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «standardisering» suggested WDNO: 352.83 «Fastsettelse av standarder» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «telefon» suggested WDNO: 384.6 «Telefoni» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «subsidier» suggested WDNO: 382.63 «Eksportpolitikk» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «antropologi» suggested WDNO: 301 «Sosiologi og antropologi» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «skolerett» suggested WDNO: 344.07 «Utdanning» 2017-06-28 15:07:56
UJUR: «voldtekt» suggested WDNO: 362.883 «Voldtekt» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «firmanavn» suggested WDNO: 929.97 «Navn» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «feminisme» suggested WDNO: 305.42 «Kvinners sosiale rolle og status» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «sivil ulydighet» suggested WDNO: 342.0854 «Politisk aktivitet» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «konflikthåndtering» suggested WDNO: 650.13 «Personlig forbedring og suksess overfor forretningsforbindelser» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «utdanning» suggested WDNO: 306.43 «Utdanning og opplæring» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «gass» suggested WDNO: 354.46 «Gass» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «eiendomsmeglere» suggested WDNO: 333.33 «Overdragelse av eiendomsrett og bruksrett» 2017-06-28 15:07:55
UJUR: «naturressurser» suggested WDNO: 333.7 «Landområder, fritidsområder og villmarksområder, energi» 2017-06-28 15:07:55