Relasjoner

Vis relasjoner med
der kildebegrep har
Støtter trunkering foran og bak med %.
og målbegrep
Støtter trunkering foran og bak med %.

Viser 200 av 46926 relasjoner:
Kildebegrep Relasjon Målbegrep Sist endret
UJUR: «sosiale problemer» suggested WDNO: 296.38 «Jødedom og samfunnsvitenskap» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «barn» suggested WDNO: 391.3 «Klesdrakt til barn» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «rettsantropologi» suggested WDNO: 614.17 «Rettsantropologi» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «investorer» suggested WDNO: 332.092 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 731.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «miljøvern» suggested WDNO: T1--0286 «Grønn teknologi (miljøteknologi)» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «statistiske metoder» suggested WDNO: T1--0727 «Statistiske metoder» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 369 «Foreninger» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «romforskning» suggested WDNO: 352.745 «Fremming av generelle kunnskapsområder» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «servitutter» suggested WDNO: 333.3234 «Eiendomsrett med begrensninger» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «omorganisering» suggested WDNO: 352.2 «Organisering av administrasjonen» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «kommunikasjon» suggested WDNO: 929.97014 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «transport» suggested WDNO: 343.093 «Transport» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «gruppelivsforsikring» suggested WDNO: 368.3 «Pensjonsforsikring og forsikring mot død, sykdom, skader» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «mødre» suggested WDNO: 248.8431 «Mødre» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «narkotika» suggested WDNO: 364.177 «Narkotika» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 353.535 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 738.2092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 646.7042 «Kroppspleie for kvinner» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «revolusjon» suggested WDNO: 201.72 «Politiske spørsmål» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «etikk» suggested WDNO: 170 «Etikk (moralfilosofi)» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «lydopptak» suggested WDNO: 011.38 «Lydopptak» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «byråkrati» suggested WDNO: 302.35 «Sosial interaksjon innenfor komplekse grupper» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «revisjon» suggested WDNO: 657.45 «Revisjon» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «lovsamlinger» suggested WDNO: 348.023 «Lovsamlinger» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 261.52 «Medier (kommunikasjonsmidler)» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «kryptografi» suggested WDNO: 793.73 «Problemspill og spørreleker» 2017-06-28 15:07:59
UJUR: «kredittkort» suggested WDNO: 346.073 «Lån» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «rettsmedisin» suggested WDNO: 614.1 «Rettsmedisin» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «utdanning» suggested WDNO: 021.24 «Rolle innen kunnskapsformidling» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «klassekamp» suggested WDNO: 364.256 «Innflytelse fra sosiale konflikter» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forurensning» suggested WDNO: 571.95 «Toksikologi» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «sponsorvirksomhet» suggested WDNO: 001.44 «Støtte og stimulans til forskning» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «samfunnsvitenskap» suggested WDNO: 352.745 «Fremming av generelle kunnskapsområder» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «offentlige finanser» suggested WDNO: 343.03 «Lover om offentlige finanser» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «leie» suggested WDNO: 336.12 «Kommersielle inntekter fra offentlige landområder» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 940.540092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 613.7043 «Fysisk form for unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «atlas» suggested WDNO: 025.346 «Kart, atlas, globuser» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «telefon» suggested WDNO: 621.385 «Telefoni» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «skeptisisme» suggested WDNO: 186 «Skeptisisme og nyplatonisme» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «solenergi» suggested WDNO: 523.72 «Optiske, elektromagnetiske, radioaktive, termiske fenomener» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forbrytelser» suggested WDNO: 364.1 «Straffbare handlinger» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «folketrygd» suggested WDNO: 344.032 «Sosiale velferdsproblemer og -tjenester» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «abort» suggested WDNO: 364.185 «Ulovlig abort» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «nasjonal sikkerhet» suggested WDNO: 353.1 «Offentlig administrasjon av utenriksanliggender og nasjonal sikkerhet» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «høyskoler» suggested WDNO: T1--0711 «Høyere utdanning» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «samarbeid» suggested WDNO: 021.64 «Samarbeid» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forsikring» suggested WDNO: 657.73 «Anleggsmidler» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «kjemisk krigføring» suggested WDNO: 358.34 «Kjemisk krigføring» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 001.4 «Forskning» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «elektrisk kraft» suggested WDNO: 354.49 «Elektrisitet» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «olje» suggested WDNO: 553.282 «Olje» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 373.068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 201.7 «Religioners holdninger til sosiale spørsmål» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «abort» suggested WDNO: 362.19888 «Aborttjenester» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «semiotikk» suggested WDNO: 302.2 «Kommunikasjon» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 407.2 «Forskning» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 621.388 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 060 «Generelle organisasjoner og museologi» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «lufttransport» suggested WDNO: 387.7 «Luftfart» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «flyplasser» suggested WDNO: 387.736 «Flyplasser» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «militær okkupasjon» suggested WDNO: 355.028 «Ettervirkninger av krig» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «verdipapirhandel» suggested WDNO: 332.642 «Verdipapirhandel» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 606.8 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «barn» suggested WDNO: 757.5 «Barn» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 070.48347 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «radio» suggested WDNO: 371.3331 «Radio» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 354.34 «Landområder og biologiske ressurser» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forurensning» suggested WDNO: 571.95 «Toksikologi» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «datakriminalitet» suggested WDNO: 364.168 «Forretningskriminalitet, økonomisk kriminalitet, yrkestilknyttede forbrytelser» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «idrett» suggested WDNO: 612.044 «Mosjon og idrett» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «internasjonale økonomiske organisasjoner» suggested WDNO: 343.07 «Regulering av økonomisk virksomhet» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «tilbakeholdsrett» suggested WDNO: 346.024 «Tjenestekontrakter» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «luftkrig» suggested WDNO: 940.544 «Luftoperasjoner» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «offentlig revisjon» suggested WDNO: 657.835045 «Offentlig revisjon» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «folketrygdavgifter» suggested WDNO: 336.249 «Folketrygdavgifter» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «kontantstøtte» suggested WDNO: 362.71 «Hjelpetiltak, tjenester, former for bistand» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 738.3092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 782.42168092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «flyselskaper» suggested WDNO: 387.7 «Luftfart» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «samværsrett» suggested WDNO: 346.0173 «Barnefordeling» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 070.195 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «rettsskrivere» suggested WDNO: 347.016 «Andre tjenestemenn» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «energiforsyning» suggested WDNO: 343.092 «Vann- og energiforsyning» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «opphavsrett» suggested WDNO: 352.749 «Beskyttelse av åndsverk» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «kapitalisme» suggested WDNO: 296.383 «Jødedom og samfunnsøkonomi» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «radio» suggested WDNO: 251.07 «Preking i radio og fjernsyn» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «ikke-statlige organisasjoner» suggested WDNO: 352.106 «Ikke-statlige organisasjoner» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «ungdom» suggested WDNO: 070.4833 «Unge personer 12-20 år» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «yrkesopplæring» suggested WDNO: 658.3124 «Opplæring» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «elver» suggested WDNO: T2--1693 «Elver og bekker» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «krigsfanger» suggested WDNO: 355.1296 «Levekår i krigsfangeleirer» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 262.1092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «eiendomsrett» suggested WDNO: 346.0438 «Tilskjøting» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «miljøvern» suggested WDNO: 628 «Sanitærteknikk» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «aksjeselskaper» suggested WDNO: 346.0668 «Typer korporasjoner (typer selskaper)» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «ikke-statlige organisasjoner» suggested WDNO: 351.06 «Ikke-statlige organisasjoner» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «politiske fanger» suggested WDNO: 331.51 «Fanger og tidligere straffede personer» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «biologisk krigføring» suggested WDNO: 201.7273 «Krig og fred» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «abort» suggested WDNO: 342.084 «Abort» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «kredittinstitusjoner» suggested WDNO: 332.3 «Kreditt- og låneinstitusjoner» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 302.2345 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «ekspropriasjon» suggested WDNO: 341.67 «Humanitær folkerett» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forbrukervern» suggested WDNO: 343.071 «Forbrukervern» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «Miljøkriminalitet» suggested WDNO: 364.145 «Forbrytelser mot miljøet» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «litteratur» suggested WDNO: 261.58 «Litteratur» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «statsgjeld» suggested WDNO: 336.3433 «Nasjonalt nivå» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 615.5072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 352.239092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 251.07 «Preking i radio og fjernsyn» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «bibliografier» suggested WDNO: 017 «Generelle bibliografier og kataloger over verker fra en eller flere bestemte samlinger eller over verker som er til salgs» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «krig» suggested WDNO: 296.3827 «Internasjonale forhold, krig og fred» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 343.09946 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «dødsstraff» suggested WDNO: 201.764 «Kriminalitet og straff» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «energipolitikk» suggested WDNO: 333.79 «Energi» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «kjemisk krigføring» suggested WDNO: 341.735 «Kontroll av kjemiske og biologiske våpen» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 791.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 306.89082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «inntektsskatt» suggested WDNO: 343.052 «Inntektsskatt» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «årsregnskap» suggested WDNO: 657.3 «Regnskapsrapporter (årsregnskap)» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «symboler» suggested WDNO: T1--0148 «Forkortelser, akronymer, symboler» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 001.4 «Forskning» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «spionasje» suggested WDNO: 201.727 «Internasjonale forhold» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «rettspsykiatri» suggested WDNO: 614.15 «Rettspsykologi og rettspsykiatri» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «språkvitenskap» suggested WDNO: 410 «Lingvistikk» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «lover» suggested WDNO: 348.732 «Føderale lover og forskrifter» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «handelsrett» suggested WDNO: 346.07 «Handelsrett» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «olje» suggested WDNO: 354.45 «Olje» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «helsetjenester» suggested WDNO: 331.2554 «Helsetjenester» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «årsregnskap» suggested WDNO: 346.06648 «Regnskap» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «yrkesopplæring» suggested WDNO: T1--0683 «Personalforvaltning (HR-ledelse)» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «menneskesmugling» suggested WDNO: 364.137 «Ulovlig innvandring» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «transport» suggested WDNO: 363.12 «Ulykkesrisiko ved transport» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «ulykkesforsikring» suggested WDNO: 368.384 «Ulykkesforsikring» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 005.74068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «helserett» suggested WDNO: 344.041 «Medisinsk personell og deres aktiviteter» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «nøytralitet» suggested WDNO: 341.64 «Nøytralitet og nøytrale stater» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «miljøvern» suggested WDNO: 363.7 «Miljøproblemer» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «sterilisering» suggested WDNO: 363.97 «Sterilisering» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «vitner» suggested WDNO: 363.254 «Vitneavhør» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «dyrevelferd» suggested WDNO: 344.049 «Offentlig dyrehelse» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «vold» suggested WDNO: 363.32 «Sosial konflikt» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «smittsomme sykdommer» suggested WDNO: 632.3 «Sykdommer» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «elektrisk kraft» suggested WDNO: 622.48 «Elektrisitet» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «kontraktsbrudd» suggested WDNO: 346.022 «Kontrakter» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «økonometri» suggested WDNO: 658.4033 «Matematiske teknikker for beslutningstaking» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «seksualitet» suggested WDNO: 155.3 «Seksualpsykologi; psykologi vedrørende personer inndelt etter sosialt eller biologisk kjønn, psykologi vedrørende personer inndelt etter seksuell legning» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 792.8092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «radio» suggested WDNO: 659.142 «Radio» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «forsvaret» suggested WDNO: 355 «Militærvitenskap» 2017-06-28 15:07:58
UJUR: «lovsamlinger» suggested WDNO: 341.0267 «Lovsamlinger» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «trusler» suggested WDNO: 303.36 «Tvang» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «sivilprosess» suggested WDNO: 353.44 «Privatrettslige forhold» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «banker» suggested WDNO: 332.1 «Banker» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «naturressurser» suggested WDNO: 354.3 «Offentlig administrasjon av miljø og naturressurser» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kapitalisme» suggested WDNO: 330.122 «Privatkapitalistisk økonomi» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 338.887092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «ledelse» suggested WDNO: 355.23068 «Ledelse» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «forurensning» suggested WDNO: 615.902 «Industriell toksikologi» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «hermeneutikk» suggested WDNO: 208.2 «Hellige skrifter» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «trykkefrihet» suggested WDNO: 342.0853 «Informasjonsfrihet og meningsfrihet» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «dommere» suggested WDNO: 347.014 «Dommere» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «markedsøkonomi» suggested WDNO: 330.122 «Privatkapitalistisk økonomi» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «olje» suggested WDNO: 622.3382 «Olje» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «formuesskatt» suggested WDNO: 343.054 «Skatter og avgifter knyttet til eiendom» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «lovsamlinger» suggested WDNO: 348.7323 «Den offisielle samlingen og kodifiseringen av USAs føderale lover (USC)» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «lydopptak» suggested WDNO: 371.3332 «Lydopptak og lydavspillingsenheter» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «organisasjoner» suggested WDNO: 378.006 «Organisasjoner» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «barn» suggested WDNO: 268.432 «Barn» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «protektorater» suggested WDNO: 321.08 «Stater med begrenset suverenitet og ikke-selvstyrte territorier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «industri» suggested WDNO: 338 «Produksjon» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «heleri» suggested WDNO: 364.1627 «Heleri» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «selvmord» suggested WDNO: 616.858445 «Selvmordsatferd» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «skip» suggested WDNO: 623.881 «Skipshåndtering» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 340.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «barn» suggested WDNO: 331.31 «Barn» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «Høyesterett» suggested WDNO: 345.01444 «Domstoler i siste instans (høyesterett)» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «subsidier» suggested WDNO: 338.18 «Offentlig landbrukspolitikk» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 792.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «transport» suggested WDNO: 354.76 «Transport» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «forskning» suggested WDNO: 355.8072 «Forskning» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «økonomisk utvikling» suggested WDNO: 306.3 «Økonomiske institusjoner» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «statsborgerskap» suggested WDNO: 296.382 «Jødedom og politikk» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 808.840092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «skip» suggested WDNO: 386.24044 «Drift av skip» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kriminalitet» suggested WDNO: 345 «Strafferett» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «skip» suggested WDNO: 387.54044 «Drift av skip» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «fjernsyn» suggested WDNO: 791.45 «Fjernsyn» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «straffeprosess» suggested WDNO: 345.05 «Straffeprosess» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «selskapsrett» suggested WDNO: 346.066 «Korporasjoner (selskaper)» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 305.31092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «samfunnsvitenskap» suggested WDNO: 300 «Samfunnsvitenskap» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «skatteplanlegging» suggested WDNO: 343.052 «Inntektsskatt» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «reproduksjonsteknologi» suggested WDNO: 616.69206 «Behandling» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kvinnestudier» suggested WDNO: 305.4 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «advokater» suggested WDNO: 340.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 739.22092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «kvinner» suggested WDNO: 306.872082 «Kvinner» 2017-06-28 15:07:57
UJUR: «biografier» suggested WDNO: 341.092 «Biografier» 2017-06-28 15:07:57